Z Andrejčina deníčku

"Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně" (Píseň písní 7,11).

rubrika Jak dny běží (nekonečný seriál z římského prostředí)


Píšeme vám, přátelé...

VÁNOCE DÁL: sdílím od lidí, které znám

Vydržte číst až do konce, tak je důležitý seznam. Podobně jako v roce 2013 přicházíme také letos ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy s projektem na zjištění dárků dětem ze sociálně slabých rodin. V našem okolí se nalézají rodiny v sociální…

Pokud máme uvnitř oheň Ducha svatého, můžeme riskovat úplně všechno.

Vím, že suor Cristiny, je teď všude plno, ale tohle vážně stojí za přečtení. Radujme se a vezměme to vážně.DON MAZZI: «SKVĚLE, TEĎ RISKUJ A PŘINÁŠEJ EVANGELIUM DO VŠECH MÍST»Úvodník otce Antonia Mazziho o vítězství sestry Cristiny Scuccia v "The…

Moje budoucnost? Svěřuji ji Prozřetelnosti!

Sestra Cristina, finalistka italské edice The voice: „Moje budoucnost? Svěřuji ji Prozřetelnosti.“ Tak to bezelstně připouští sestra Cristina: „S představenými jsme nepočítali s tak velikým ohlasem.“ A jistě už vůbec ne s tím, že se sestra Cristina…

Společně lámané Boží slovo u paulínek

Domluvila jsme se s komunitou, že tato čtyři setkání nebudou jen pro naše terciáře a pro ty, co to mají tramvají kousek od domu, ale že naše společné "bohatství" nabídneme i přespolním. Před pár lety něco podobného proběhlo o prázdninách v Beskydech…

INVENTURA DOBRA 2013

INVENTURA DOBRA 1-12/2013 aneb kde všude spatřuji Boží ruku nade mnou a spolu s námi (jen výběr)1. obnova řeholních slibů a čas před nimi v Doksanech;2. věčné sliby s. Dagmar, na nich setkání s mnoha dávnými přáteli a radost ze života + od boromejek…

Tasemník radí (II. díl)

Získala jsme svolení od dvou členů z klanu. Prý se ukázalo, že to jsou "dobré" rady. A tak v naději, že to někomu pomůže, svolili se zveřejněním...Máte také něco, co "zaručeně funguje"?! Milý Tasemníku, dej svému klientovi pocit, až přijede domů, že…

Soutěž pro bystré (aspoň trochu:-)

Připomínáme! A není nutno jezdit daleko do zahraničí na známá poutní místa. Podívejte se ve vašem kostele... S termínem uzávěrky počkáme (já sama po dovolené teď nestíhám) do konce října. Navazujeme na loňskou Fotosoutěž se sv. Pavlem. Letos opět…

Jak se naše sestra potkala s papežem (když ještě nebyl papežem)

Přinášíme Vám první myšlenky, které "proletěly" hlavou jedné naší argentinské sestry, když se dozvěděla, že její arcibiskup se stal papežem. Rozhovor s ní ještě téže noci (v Argentině byl den) udělala naše slovenská spolupracovnice Andrea Čusová.…

To se jim tedy povedlo!

Paulínky v ČT? Jo, ale pod rouškou jehovistů! aneb seriál Vyprávěj, díl z pátka 15.2. Docela nás to pobavilo, ale...1) buď jehovisti zažalují ČT, že jim do ruky vkládá katolické spisky o svatých (zde přímo o sv. faráři arskéma ještě napsan řeholní…

Nejlepší dárek

Mám rodiče. Žiji v zasvěceném životě v komunitě. Rodiče nejsou věřící a tak to nedokáží pochopit: proč, co, jak, k čemu... Přesto jsem letos od nich dostala fotoknihu s fotkami od doby těsně před mým vstupem (září 2004) až do naší poslední dovolené …

Poddajnost (3. den novény)

Pro mnohé s neobvyklým názvem "poddajnost" začíná 3. den novény... Úvodní modlitba Se srdcem bdělým a naplněným vděčností k Trojjedinému Bohu, Otci, Synu a Duchu Svatému, chceme uvažovat o událostech a významu umučení františkánských bratří a…

Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Hospodine (videovzpomínka na kard. Martiniho)

Dnes jsme se dopoledne modlily slovy inspirovanými naší spiritualitou: "...abychom obývány Slovem, přebývaly v tomto čase..." Proto tak naše sestry měly blízko ke kardinálu Martini a proto jim zde v Itálii tak chybí... (jasně, že nejenom našim…

Žehlící prkno není pouze k žehlení

Žehlící prkno není pouze k žehlení aneb Kdopak uhádne, na co se ještě používá u paulínek? Sestry ze 14 nejrůznějších zemí světa, které se v malém přímořském městečku v Itálii v těchto měsících připravují na věčné sliby, neodjely na čtyři měsíce…

Dopis od moře

Ke konci ledna odletěla sestra Anna z naší pražské komunity do Itálie, aby se spolu s dalšími sestrami z celého světa připravila na věčné sliby. Požádala jsem ji, aby k zaslané fotografii z prvních dní připojila i svou první reflexi… (zdá se mi, že…

Najdi sestru Annu! (na fotce)

Oživuji rubriku "Jak dny běží aneb nekonečný seriál z římského prostředí". Tentokrát v hlavní roli má spolusestra Anna. Včera odletěla do Říma, aby se tam spolu s dalšími juniorkami z celého světa připravila na složení věčných slibů. Na fotce jsou s…

Konec novomanželky

...aneb je to už rok Tak jsem chtěla napsat nějaké zamyšlení nad uplynulým rokem. Dnes tomu však nebude. Chystám ještě přímluvy na zítřejší ranní mši, při které poprvé obnovím řeholní sliby. Snad jen, že stále platí slovo, kterým si mne můj Milý…

Společně k apoštolské svatosti

Společně k apoštolské svatosti (psáno téměř 6 měsíců po mých řeholních slibech:-) Každým rokem se v Itálii setkávají sestry juniorky z kongregace Dcer sv. Pavla. Letos jich bylo osm (po dvou z Rumunska, z Itálie a z České republiky, po jedné pak z…

Už jen 10 dní...

Už jen 10 dní Přípravy pokračují, sestry jsou hodné, daly mi čas jen na to, abych vše připravila a připravila sebe a ještě mi pomáhají s překlady a odpověďmi na všelijak prapodivné otázky. Dnes večer se setkám s hl. celebrantem, knězem, který mne…

Žalmy aneb Nekonečný seriál z Říma se uzavírá

Žalmy, které mne z Říma doprovodily do Prahy a také na skok domů Víc nevkládám neb čas věnuji přípravám... Ráda bych krom těch vnějších věcí připravila i ty vnitřní, ať si to Ženich nerozmyslí! PS: Ten dnešní žalm jsem prostě MUSELA dát celý :-)))…

Řím/Praha, 12. 1. 2010 KONEC a nový ZAČÁTEK

V tuto chvíli nastal den D (měla bych i přejmenovat podnázev blogu, od 13.45 už nebude pravdivý) Brzy ráno doprovázíme Paulu na letiště Ciampino, odlet do Rumunska. Vrátíme se ještě do komunity. Těsně před obědem pak odjedeme i my na letiště…

Naposledy... nejenom žalmy, nejenom v tomto roce

Naposled V tomto roce naposledy vkládám žalmy (do slibů ještě pár dní chybí, přesně tolik, kolich chybí žalmů do 150). Jsou to „žalmy naposledy“. Tedy ty, které v uplynulých dnech doprovázely události, které byly v mém noviciátě naposledy. Poslední…

Stovka překročena, za měsíc touto dobou už Praze!

Stovka překročena, za měsíc touto dobou už Praze! Dnes je nádherná neděle, kde k nám skrze Písmo zaznívá RADUJTE SE! Pro mne platí toto "radování" mnohonásobně. Jak naznačuje název článku, čas mé "svatby" se skutečně blíží a já se těším a raduji (to…

Propočítávám se do velké světové rodiny

Propočítávám se do velké světové rodiny Modlitba, reflexe, apoštolát, návštěvy švadlen, vybírání dalšího oblečení a bot, návrhy na "primiční" obrázek a pozvánku, řešení data slibů, seznamy hostů, běžné starosti i radosti... Takhle ubíhá den po dni,…

Žalmy Týdne modliteb za Signály.cz

Žalmy Týdne modliteb za Signály.cz Téměř všechny žalmy jsou z týdne, kdy jsme se společně modlili za Signály.cz, proto ten nadpis. Modlívám se za ně/za nás pravidelně, ale tento týden mi můj zpovědník poradil, abych pamatovala v modlitbě pozdě večer…

Žalmy (čekání na odpověď)

Žalmy od chvíle, kdy generální představená našla na stole mou žádost až do setkání s ní a odpovědi 11 žalmů jsem se stihla „pomodlit“ od okamžiku, kdy jsme se dozvěděly, že se generální představená vrátila z cest po asijských komunitách a že tedy na…

Co se dá stihnout za 7 žalmů?!

Co se dá stihnout za 7 žalmů?! Ufffffffff. Tak tenhle týden byl vskutku nabitý. Ještě štěstí, že máme modlitbu povinnou, jinak bych se asi nezastavila. Odpolední siestu nám nikdo do Konstitucí jako povinnou nezařadí a já sama se k ní nějak nemohu…

O žalm méně, o rok více

O žalm méně, o rok více Následující žalmy mně dovedly k překročení hranice 100 žalmů, který mne dělí ode dne, kdy před církví vyznám to, co sám „Pán v mém srdci zasadil“. Už sis asi všiml/a, že si ráda hraji s čísly a daty. Od stovky tedy odečítám…

Otec Damián (byl svatořečen)

Kdo je nový světec sv. Damien de Veuster? V nedeli byl prohlášen za svatého katolický kněz a misionář z Kongregace Nejsvětějších srdcí Ježíše a Panny Marie Damien de Veuster. Muž, kterého celý svět zná jako otce Damiána, Damiána z Molokai či otce…

První kniha žalmů "dočtena"

První kniha žalmů "dočtena" 34. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí. 35. Hospodine, veď spor s těmi, kdo vedou spor se mnou, bojuj proti těm,…

Letí to, letí...(2x7)

Letí to, letí... Tak jsem před týdnem (a nebo to je ještě déle) nějak nestihla vložit další sedmero žalmů. Což zas tak nevadí, vždyť se je modlím pro sebe a "až pak" skrze ně navazuji dialog s tebou, čtenáři/příteli. 5 dnů strávených v komunitě v…

7 žalmů, 7 díků

7 žalmů, 7 díků 1. Za tvou přítomnost ve stvoření a ve svátostech, za dar víry, naděje a lásky, kterou mne živíš. 2. Za tvé Slovo, které ke mne promlouvá, přitahuje mně a vede mé kroky. 3. Za dar života a povolání. V těchto dnech zvl. když se…

Jak žalmy ubývají...

Jak žalmy ubývají... a já se zabydluji Ráda bych napsala pár postřehů z prvních dnů, ale už zase jedem naplno a já si konečně uvědomila, že tenhle čas musím "využít" na maximum. Takže pro dnešek k žalmům dodávám jen odkaz na fotky, které velmi…

150 žalmů do prvních slibů

150 žalmů aneb už si zase "hraji s čísly" Kdo sledoval hudební odpočítávání na začátku roku 2009 před mým návratem do ČR, řekne si, že už zase něco "odpočítávám". Tenkrát to bylo po roce a půl těšení se na "návrat domů".Tentokrát jde o jiné těšení!…

Už zase na cestě

Můj milý blogu (a ty, kdo ho čteš), musím se ti nejprve omluvit, že jsem tě po dva měsíce nechala osamoceného. A kdyby jen ty dva poslední měsíce! Zdá se mi, že od mého návratu do pražské komunity nebyl čas skoro na nic. Vlastně čas byl, ale na…

PRVNÍ ROK NOVICIÁTU a pobyt v Římě za námi (trochu textu a 2 fotogalerie)

Si parte! aneb po cesku: odjezd!Nejen konec neceho, ale predevsim novy usek nasi cesty k zasvecenemu zivotu.Po apirantatu, postulatu, rozkoukavacim prenoviciatu (od te doby jsem psala na signaly) a nyni i po prvnim roce noviciatu, nas ceka…

První řeholní sliby (a taky 70. výročí od složení prvních slibů)

Solo Dio e basta (jen Bůh a nic víc)To jsou slova Madre Scholastiky, první generální představené učednic Božského Mistra (našich "sestřenek"). Toto životní motto krásně vyjadřuje okamžik, kdy se novicka skutečně rozhoduje odpovědět Bohu:…

Adventní a vánoční foto za 5 minut 12

Za 5 minut 12 (poslední dloužky k splnění)Tak, mládež spokojená ráno odjela a my právě dokončujem velký úklid "po akci". Bylo to fajn, díky i tobě, kdos vzpomněl v modlitbě. Vím, že podobná setkání doprovází modlitbou sestry ze všech…

Přání evropského noviciátu Dcer sv. Pavla k svátku Božího narození (vlastní výro

Vanocni prani evropskeho noviciatu Dcer sv. Pavla Na mem osobnim prani se zatim pracuje jen ideove (jako ze zatim neni nic hmatatelneho:-) a tak, pro zvidave ctenare Andrejcina denicku jsem prelozila nase spolecne noviciatni prani, ktere jsme…

Vzpomínky na římské léto

Vzpomínky na římské léto Pravidelný čtenář „Z Andrejčina deníčku“ ví, že datum „dvacátého čtvrtého“ má jistý význam pro náš noviciát. Proto (o 2 dny dříve - mám volnější odpoledne) doplňuji další zprávu z našeho života.Už jsi asi pochopil(a), že se…

Vivat naše sestřenky – budoucí juniorky Učednic Božského Mistra!

Vivat naše sestřenky – budoucí juniorky Učednic Božského Mistra! Dnes ráno jsme do školy spěchaly s jistým napětím anebo lépe: byly jsme hnány velkou zvědavostí. Včera se totiž měly dozvědět naše starší „sestřenky“ novicky, zda jejich žádost o…

Assisi, město pokoje

Assisi, město pokoje Je to skoro týden, co jsme se opět vydaly na cesty. Tentokrát spolu se studenty římských univerzit už na 6. pouť univerzitní pouť, letos s mottem, jež v sobě zahrnuje Rok sv. Pavla i univerzitní prostředí mladých: Koho uctíváte,…

Misie mladí mladým: Gesu al centro (2005 a 2008)

Římská pastorace mládežeZatímco chystám fotky a nějaké povídání o pouti římských vysokoškoláků do Assisi, vkládám jako první chod z této oblasti, zprávu o misiích mladých pro mladé. Fotky jsou z letošního roku, kdy jsme se účastnily jen „útržkovitě“…

Novicky tentokrát po stopách sv. Benedikta (Subiaco)

Novicky tentokrát po stopách sv. Benedikta (Subiaco) Jak už je zvykem, že v den narozenin (nebo v tomtéž týdnu) jedné z nás, vyrážíme na výlet. Naše výlety nejsou jen tak ledajaké, protože jsme novickyJ, vyrážíme po stopách světců, abychom zotavily…

Několik slov o Slově (Bible dnem i nocí)

Nekolik slov o Slove... jenz dostavalo svou podobu v mnoha hlasech a tvarich ctenaru i posluchacu Slibila jsem par udaju o udalosti s jmenem Bibbia giorno e notte (Bible dnem i noci) a tedy zde jsou. Podobna vec se uskutecnila uz v roce 2005 v…

Filmová vzpomínka na četbu Bible dnem i nocí (několik filmečků z youtube s komnt

Nekolik filmecku z primeho prenosu ze Santa Croce v Rime Ti, co umi italsky si to vychutnaji jeste vice, ale ono staci se "jen divat a nechat se unest". Cetbu zahajil papez Vatikanu. Mezi znamymi osobnostmi, ktere nechybely (ovsem nebylo to to…

Bible dnem i noci (temer neskutecne a nadherne zaroven)

Svitilnou pro me nohy je tve Slovo... Od 5. 10. do 11.10. skoro 139 hodin bez preruseni a jakychkoliv komentaru je v Rime ctena cela Bible - v souvislosti s biskupskou synodou O Bozim slove, ktera prave tuto nedeli byla zahajena. Deje se tak po…

Bozi slovo v zivote a poslani cirkve (biskupska synoda v Rime)

Dnes rano jsem byla pritomna na zahajeni biskupske synody o Bozim slove.Rada bych prinesla v nasledujicich dnech vice info na toto tema a take dalsi fotky z dobrovodnych akci - dnes vecer zacina nonstop cteni Bible v Bazilice sv. krize…

Pro paulínské poutníky (co právě teď sedí v letadle)

Moji mili,(varovani pro ty, co netusi, o cem a komu pisu: nereste to - prijedte priste taky a pochopite)to valite ocicka, ze zatimco sedite v letadle, ja uz tady smolim pozdravek pro vas! Ale to jen z velke lasky k vam a ze uz se mi "styska…

Hra s čísly aneb 365 dní v Itálii

UŽ JE TO ROK TAK... a překulil se mi rok, co jsem se poprve probudila v Italii. Tedy: bylo to na odpočivadle kousek za hranicemi s Rakouskem, ale už to byla Italie. Podle vzpomínek na ty "osudné dny přechodu" se mi zdá, že to bylo teprve…

Když ve vzduchu voní čokoláda a knihařské lepidlo

Když ve vzduchu voní čokoláda a knihařské lepidlo Přátelé, již minulý týden jsem vložila tři nová alba, která zachycují dny po naší noviciátní dovolené. Z různých důvodů (horko, apoštolát v San Paolo alla Regola, návrat k noviciátnímu studiu, ale…

Noviciátní dovolená aneb Bůh si nebere dovolenou nikdy

Noviciátní dovolená aneb Bůh si nebere dovolenou nikdy (útržky z cestovního deníku)Musím přiznat, že jsme se na léto těšily (pro volnější čas) i netěšily: italská horka s námi pěkně cvičí a tak volba, kde strávit pár dnů „dovolené“ byla dost těžká.…

Noviciátní putovaní za putujícím sv. Františkem

Noviciátní putovaní za putujícím sv. Františkem Z velkého množství fotek a prázdninových zážitků začínám právě s. Františkem (nebojte, zbytek už bude jen sv. PavlaJ). Proč? Protože od dnešního poledne až do zítřejší půlnoci je v Církvi vyhlášen tzv.…

Italska verze ActIv8

Mili pratele,jak tak brouzdam po fotkach a svedectvich a diky smskam co preskocily ocean a nebo jen Alpy... musim rici, ze jsem "hrda" na to, ze pochazim z tak ateisticke zeme jako je CR, nebot italska varianta (tedy pouze ta, ktere jsem…

Sbohem Říme a milí čtenáři:-)

Můj milý deníčku, ehm, blogu,v sobotu ráno brzičko opouští náš noviciát horký Řím a čekají nás 4 dny "rodinné" dovolené: Sienna, Arezzo (kde budeme i spát u jakýchsi sester, jež mají volný dům bývalého noviciátu), La Verna - jedno z míst…

Zahájení Roku apoštola Pavla „jeho“ rodinou (k fotoalbu)

Rok apoštola Pavla a Paulínská rodina - Zahájení Roku apoštola Pavla „jeho“ rodinouKonec června a začátek července se nesl v jediném duchu oslav apoštola Pavla. Jak už jsem jednou uvedla, pro Paulínskou rodinu je červen měsícem zvláštní úcty k sv.…

Vatikanska muzea

Letma prochazka Vatikanskymi muzei...nechte se zlakat.albumPokud to chcete videt poradne a ze sve zidle, chce to jeste kliknout sem

Vylet cele nasi komunity

Ahojte,splacim dlouzky a pridavam par dalsich fotek (snad udelaji radost nejen mamince:-)1. cervna v Italii sice Den deti neslavi, ale byl den volna (mam pocit ze je to den vzniku Italske republiky). Komunita, kde nyni ziju se domluvila udelat maly…

Z klasterni zahradky /pozvanka pro pratele - nejen/

Pozvanka pro pratele k prochazce nasi zahradou... Potrebujes se po fotbale trochu uklidnit? - Tak klikni na nove fotoalbum Z klasterni zahradky. ne ze bychom mely nejakou supr zahradu, ale par stromu mezi domy tu mame. Vcera jsem objevila, ze je…

Jak jsem chtela prodat mozaiku papezi

...nakonec jsem se rozhodla, ze se s vami podelim i o tento pekny trapas: Minuly tyden jsme se dozvedely, ze se mame ucastnit modlitby ruzence s papezem ve Vatikanskych zahradach a ze to bude zalezitost docela "malych rozmeru" a ze my jako…

Dva velké svátky (Corpus Domini, Regina degli Apostoli)

Dva velké svátky: Corpus Domini a farní sláva při příležitosti svátku našeho sanktuária Panny Marie Královny apoštolů A už zase nestíhám… začínám se s tím smiřovat, že má fotoalba nebudou aktuální a nebudou obsahovat přesné popisky a dokonce ani…

Novicky v akci aneb nejen ve školních lavicích

Novicky v akci aneb nejen ve školních lavicích Pokračuji v napravování dloužků… Minulý pátek nám skončil školní rok na USMI (kdo ví, co znamená v češtině zkratka KVPŽŘ, tak to je přesně to samé v Itálii:-) Zní to dobře, když přátelům řeknu, že…

Novicky na výletě (25. duben)

Výlet do Mentorelly Uf, tak jsem dávno dávno slíbila fotky ze všech výletů, setkání a oslav, které nás během uplynulého měsíce potkaly… no, tímto se pokouším přispět alespoň první várkou. pohled z dálky Jde o výlet naší noviciátní skupinky. Vlastně…

Kdyz je kultura v Rime zadarmo

Zatim nestiham dopsat text, ale pod fotkami neco malo najdete.Prijemnou prochazku, z ktere vas nebudou bolet nohy, leda tak ruka od klikani na mys;-)fotky

Fotoroman ze Svateho tydne a Tridua

Zda se mi, ze prilis fotim a pak nestiham vkladat fotky... a tak se zpozdenim jedna mala kolekce ze Svateho tydne a Tridua. Snad potesi nejen maminku a nejvernejsi kamaradky:-)))) fotky

Tre fontane

Sice se zpožděním, ale opět jeden malý "fotoromán" z mého života. Tentokrát z vycházky na Tre fontane - více už v popiscích u fotek... Odkaz na fotoalbumHezké dny u vašich pramenů životaAndrea

Civilizace lásky

Civilizace lásky…... to byl název 6. evropského dne univerzit, letos na téma „Evropa a Amerika společně budují civilizaci lásky“. Na setkání se pokaždé zdůrazní vztah mezi Evropou a některým z kontinentů. Před dvěma lety to byla Evropa a Afrika,…

Hurá, apoštolát!

Hurá, apoštolát!Už je to víc jak měsíc, co se každé pondělí a úterý přemístíme o pár stovek metrů dál z našeho noviciátu a míříme do „apoštolského“ dění. Zachytit a popsat, co se děje v každé z kanceláří a studií, to je nad mé síly (a nad vaši…

Liturgické slavení a krása

Liturgické slavení a krása A další fotky. Nevím, jak se mi podařilo nashromáždit takové množství… Asi to bude tím, že se pořád něco děje. A to fakt nefotím vše:-) Od neděle mám na starost liturgii v noviciátě já a tak už teď začínám přemýšlet, jak…

Římská jarní pohodička (fotoroman:-)

Římská jarní pohodičkaJak mě mamka a přátelé informují, je u nás doma „trochu zima“. A tak přidávám pár fotek, které vás snad zahřejí, eventuelně dopálí tou nespravedlností, že já už se kochám jarem :-)) foto zde

Ze života novicek - konec ledna a kousek unora

Není čas na psaní dalšího dílu vzpomínkového románu a tak alespoň jeden fotoromán.Pamatuji vsak stale.neposedna Andrea

Udalosti lednove (vcetne exercicii a vstupu do noviciatu)

Je konec ledna, ode dne, kdy jsem naposledy přidala pár stránek z deníčku, uběhly skoro 4 týdny, ale mě se zdá, že uplynulo mnoho dní. Opět byly tak PLNÉ a NAPLNÉNÉ. Zvláštní vstoupit do nového roku pohřbem, ale bylo tomu tak, hned 1. ledna…

Nadesel cas umazat predponu

Tak, pisne nacviceny, sestry secviceny. My pomodleny:-) Uklid vykonan, sukne a halenky nazehleny. Ted se jdem projit do Baziliky sv. Pavla za hradbami - pokracovat u hrobu sv. Pavla v nasi novene a pak uz budem jen ocekavat hosty (z provincniho a…

K fotkám

Ahojte, balím kufry na exercicie a zároveň dochystáváme materiály ke vstupu do noviciátu (volba písní a jejich nácvik, program na celý rok, knížka s texty pro komunitu....). Ale přeci jen se mi podařilo o siestách doplnit fotoalba. Takže to, co…

Fakt posledni ohlednuti za uplynulym rokem

Vánoce za mnou a vstup no noviciátu přede mnou Třetí neděle adventní - tento den jsme šly jsme na mši svatou v polštině. Na rumunské jsme byly před týdnem a do adventu jsme vstupovaly česky (v Nepomucenu je vždy první neděli v měsíci mše v češtině).…

Na začátku nového roku ještě ohlédnutí za tím starým

Na začátku nového roku ještě ohlédnutí za tím starým(předem se omlouvám, že je to zase dlouhé - a to mám ještě dopsaný 3. díl :-) A "pár" foteček k tomuPo našem příjezdu do Říma se pořád něco dělo a tak nebyl čas psát si poznámkyJ Proto…

5 římských týdnů za mnou - Vánoce a noviciát přede mnou (psaní a čten

Pět římských týdnů za mnou… Vánoce a vstup no noviciátu přede mnou (psaní a čtení na pokračování) Tato první část byla napsána 15. prosince. Dnes jsou to akorát tři měsíce,co jsem společně s rodiči a sestrou vyrazila z Prahy na dvou týdenní…

Poslední dny v Albě aneb čeká nás římský ruch

Milí přátelé,v sobotu ráno odjíždíme zpátky do Říma (který pravděpodobně neopustíme až do ledna 2009). Po pěti týdnech se tak rozloučíme s klidným městečkem na severu Itálie, v kraji Piemont (v překladu: plné hor). Alba - město, jehož název znamená…

Alespoň pár fotek

Salve!Život v našem mateřinci alias Casa Madre je natolik intenzivní, že se nezmohu na žádný delší text. Místo siesty jsem si alespoň pohrála s fotkama a pár jsem jich vložila do alba. PS: Konečně tu začalo pršet. Cítila jsem se provinile slyšet ze…

Teprve se to učím

Milí přátelé,zde bych ráda čas od času zavěsila pár mých postřehů z italského života.Zatím se snažím zjistit "jak se to dělá".Jedna myšlenka z kaple: Modlitba, to je důvěra vložená do rukou Božích.