Co se dá stihnout za 7 žalmů?!

Ufffffffff. Tak tenhle týden byl vskutku nabitý. Ještě štěstí, že máme modlitbu povinnou, jinak bych se asi nezastavila. Odpolední siestu nám nikdo do Konstitucí jako povinnou nezařadí a já sama se k ní nějak nemohu přimět. Ale mám to v plánu. Někdy. Je to však čas siesty, kdy mohu usednou k notebooku a v klidu zapsat aspoň onu desetinu z ledovce všeho, co se odehrálo.


V tomto týdnu krom jiného jsme/jsem:

1) psaly žádost k připuštění k prvním slibům a odeslaly jsme ji (o tom ještě napíšu více až dostanu odpověď od generální představené aneb „neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil“) – velké díky všem, kdo jste na nás mysleli, vanutí Ducha jsme vnímala každá z nás!;

2) oslavily mé narozeniny;

3) účastnily se s celou Paulínskou rodinou našich svátků: Památka bl. Timoteje a Slavnost Ježíše Mistra (foto z loňska);

4) modlily se s komunitou krásně připravenou Novénu k Ježíši Mistru (vysvětlení této slavnosti a jednu z verzí novény a další modlitby jsem přinesla zde);

5) šly poprvé zase do školy (na Claretinianum - vybrané přednášky s biblickým zaměřením);

6) splnila aspoň některé „dluhy“ ze září a října jako např. reportáž o naší cestě do Milána (česky a na FB i italsky);

7) konečně mne napadlo, že bych mohla odpoledne chodit na návštěvu "nemocné" sr.  Giuseppiny alias Pepiny a zjistila jsem, že mně to vůbec o čas neokrádá, ale naopak obohacuje, když mi už "po sté opakuje své zážitky ze zakladatelských dob".

A co se stalo před 5 lety?

Dnes si připomínám den (podle data), kdy jsem překročila „práh“ mé pražské komunity – už ne jako host na návštěvě – ale jako aspirantka s kufry a krabicemi.
A zítra na Slavnost Ježíše Mistra (ne podle data, ale tak jak to tenkrát připadlo na poslední neděli v říjnu) to bude 5 let od prvního dne, kdy jsem se v komunitě ráno probudila a večer i usnula – tedy prvních 24 hodin „trvalého pobytu“:-)
.
Já vím, že to moc kombinuju, ale baví mne nacházet tato malá znamení. Dávají šmrnc obyčejným dnům.

Ježíš Mistr (jeho zpodobení podle bl. Alberiona)


Žalmy právě uplynulého týdne

52. Já jsem jako zelenající se oliva v domě Božím. Doufám v Boží milosrdenství navěky a navždy. Navěky ti budu vzdávat chválu, neboť jsi to způsobil ty.

53. Až Bůh změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje.

54. Bože, pro své jméno mě zachraň. … Slyš moji modlitbu, Bože, naslouchej slovům mých úst.

55. Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.

56. V Boha, jehož slovo chválím, v Hospodina, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat člověk? Bože, sliby tobě dané splním…

57. K tobě se utíká moje duše. Utíkám se do stínu tvých křídel… Mé srdce je připraveno, Bože, mé srdce je připraveno.

58. Opravdu svou němotou hlásáte spravedlnost? Lidé, soudíte dle práva? V zemi jednáte, jak podlé srdce velí, razíte si cestu násilím svých rukou.

 

PS: Komu by se zdálo, že jsme v Itálii moc akční, mrkněte na blog amerických postulantek (amerických proto,že je v USA, jinak je tam třeba i Silvie, kterou jsem poznala v Polsku jako aspirantku).

BLOG - dost dobrý, ještě že mne poslaly do formace v Itálii. Být v USA, tak si čas na siestu nenajdu ani "někdy".