Z Andrejčina deníčku

"Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně" (Píseň písní 7,11).

Archiv Listopad 2011

Aby se Slovo tělem stalo…

Nabízíme vám do předvánočního shonu „itinerář modlitby“, jehož cílem je příprava na Narození Páně. Jde o paulínský způsob, jak se osobně setkat s Ježíšem, který se v evangeliu představuje jako „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). Jde o setkání, ve…

Lectio nad evangelijním úryvkem z 1. neděle adventní (cyklus B)

Ne každý si může koupit "velké knihy od Faustiho" s jeho biblickými komentáři, tak jsem se rozhodla na každou z adventních nedělí vložit okomentovaný úryvek z evangelií nebo ze čtení (o 3. neděli je Janovo evangelium, k němu jsme ještě nevydaly…

Nové období větší lásky k Písmu svatému

Biblické komentáře Silvana Faustiho Nakladatelství Paulínky před několika lety otevřelo ve své ediční činnosti novou řadu knih, které si zaslouží z více důvodů zvláštní pozornost. Spojuje je jeden autor – italský jezuita Silvano Fausti, společná…

Každý den půl hoďky s Bohem

Kdo to myslí vážně a chtěl by začít nový liturgický rok poctivě a každý den aspoň půl hoďky setrvat v rozhovoru s Bohem, tak se mu nabízí jedna cesta... Rozmluvy s Bohem (1): Advent – Doba vánoční – Zjevení Páně Nová ediční řada, která čtenářům…

3 + 1 tip na Den Bible

Den Bible jak ho oslavit – 3 + 1 tip od paulínek Na neděli 13. listopadu letos připadá Den Bible. Slaví se každoročně - letos už po devatenácté - z rozhodnutí České biskupcké konference. Jeho cílem je podpořit biblický apoštolát. Dnes přináším 3 + 1…

Nad evangeliem podle Lukáše

Celý úvod do Lukášova evangelia + 1 úryvek k ochutnávce... http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=2A5083&showFlipBtn=true&documentId…

Modlitba on-line

Paulínky sice makají jak divé, ale ta práce je modlitbou a modlitba zase je apoštolskou silou. Nyní se chceme skrze virtuální prostor zcela konkrétně modlit i za každého, kdo nám svěří svůj úmysl. Každá sestra bude na vás pamatovat při své…

1. 11. 2011 Slavnost Všech svatých: z kázání svatého Bernarda, opata

K čemu je svatým naše chvála, k čemu je jim naše oslavování, k čemu i tento dnešní svátek? Co znamenají pozemské pocty pro ty, jimž podle spolehlivého Synova příslibu prokazuje poctu nebeský Otec? Co pro ně znamená, že je velebíme? Svatí nepotřebují…