Z Andrejčina deníčku

"Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně" (Píseň písní 7,11).

Archiv Listopad 2012

Zůstat člověkem

Přátelé, zvl. okolí Prahy, nemám na to, abych vybírala jméno po jménu a posílala pozvánky. Učiním to tedy takto. Tím se informace dostane i k jiným. A třeba zaujme také... Zůstat člověkem Nakladatelství Paulínky zve na večer s názvem „Zůstat…

Smlouva mezi Hospodinem a bl. Jakubem Alberionem

"Smlouva", kterou bl. Jakub Alberione uzavřel s Hospodinem za celou Paulínskou rodinu. Připravily novicky v Itálii, ale chvílemi je slyšet její text v mnoha jazycích... Nakonec ho celý v češtině připojuji...Slavíme nebeské narozeniny našeho…

Naši bráchové v Polsku

15. listopadu 1934: Paulínské kalendárium připomíná mezi různými domy založenými po celém světě také příchod bratří paulínů do Polska (je to nejbližší země, kde naši bratři žijí vzhledem k pražské komunitě paulínek). První paulíni dorazili do Polska…

Prosím tě za duše, které jsou v očistci kvůli médiím...

Z modliteb Paulínské rodiny za duše v očistci: Děkuji ti, Ježíši Božský Mistře, který jsi sestoupil z nebe, abys svým učením, svou svatostí a svou smrtí pozvedl člověka ze zla. Prosím tě za duše, které jsou v očistci kvůli tisku, filmové produkci,…