"Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně" (Píseň písní 7,11).

Archiv Listopad 2012

Přátelé, zvl. okolí Prahy, nemám na to, abych vybírala jméno po jménu a posílala pozvánky. Učiním to tedy takto. Tím se informace dostane i k jiným. A třeba zaujme také... Zůstat člověkem Nakladatelství Paulínky zve na večer s názvem „Zůstat…


26. 11. 2012 13:05

"Smlouva", kterou bl. Jakub Alberione uzavřel s Hospodinem za celou Paulínskou rodinu. Připravily novicky v Itálii, ale chvílemi je slyšet její text v mnoha jazycích... Nakonec ho celý v češtině připojuji...Slavíme nebeské narozeniny našeho…


15. listopadu 1934: Paulínské kalendárium připomíná mezi různými domy založenými po celém světě také příchod bratří paulínů do Polska (je to nejbližší země, kde naši bratři žijí vzhledem k pražské komunitě paulínek). První paulíni dorazili do Polska…


2. 11. 2012 8:19

Z modliteb Paulínské rodiny za duše v očistci: Děkuji ti, Ježíši Božský Mistře, který jsi sestoupil z nebe, abys svým učením, svou svatostí a svou smrtí pozvedl člověka ze zla. Prosím tě za duše, které jsou v očistci kvůli tisku, filmové produkci,…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio