15. listopadu 1934: Paulínské kalendárium připomíná mezi různými domy založenými po celém světě také příchod bratří paulínů do Polska (je to nejbližší země, kde naši bratři žijí vzhledem k pražské komunitě paulínek).

První paulíni dorazili do Polska 14. listopadu 1934 a založili komunitu ve Varšavě. Byli to dva italští kněží Cesare Robaldo (1896–1977) a Domenico Ravina (1909–1982). Robaldo se ihned začal zajímat o možnosti rozvoje biblického apoštolátu. Na podzim vydali první knihu v polštině. Byl to životopis sv. Terezie od Dítěte Ježíše. První vydání evangelia vyšlo již v červnu 1936, a to díky finanční podpoře továrny Fiat.

Na začátku srpna 1935 přijeli do Polska sestry Učednice Božského Mistra, které měly bratřím pomáhat při distribuci knih a pečovat o dům. Byly to: s. Carmela Castella, s. Saveria Pistamiglio, s. Agostino a sestra Giovanna Messa, dcera polských imigrantů z Brazílie.

11. července 1936 bylo sídlo Společnosti sv. Pavla přesunuto do Čenstochové, kde byl v ulici Alei Wolności pronajat dům. V hospodářské části domu byla zřízena malá tiskárna. Díky tomu mohli bratři většinu publikovaných knížek vydávat sami. Do Čenstochové se přestěhovaly také sestry Učednice Božského Mistra, které se usadily ve stejné ulici.

Do zdejší komunity byli přijímáni první kandidáti, kteří chtěli vstoupit do kongregace. V roce 1937 měla komunita bratří paulínů už několik členů.

26. února 1939 na několik dní přijel do Polska Jakub Alberione (viz foto). Chtěl osobně poznat místní komunitu a dodat bratřím odvahu k velkorysé službě Božskému Mistrovi.


V červnu 1939 se v domácí kapli uskutečnila obláčka prvního místního bratra Jana Plebanka. Ale pak vypukla druhá světová válka a válečný stav výrazně omezil možnosti apoštolského působení. Většina aspirantů odjela do svých domovů. V Polsku zůstal jen kněz Ravina. Neustále pokračovala publikační činnost, ale vzhledem k omezenému cestování po republice se knihy distribuovaly pouze v okolí Čenstochové.

S koncem okupace a vstupem sovětské armády byl kněz Ravina obviněn z kolaborace s odbojovými skupinami a uvězněn. Z vězení byl propuštěn 12. března 1947, ale musel opustit Polsko. V Čenstochové zůstal pouze jeden bohoslovec, který po složení věčných slibů ve Společnosti svatého Pavla byl vysvěcen na kněze v roce 1953. Jako paulín po mnoho let pomáhal v pastoraci čenstochovské diecéze. Když 2. ledna 1967 zemřel, nastal čas dlouhé absence Společnosti sv. Pavla v Polsku.

Život Společnosti sv. Pavla se v Polsku obnovil až v roce 22. února 1978, kdy do postulátu vstoupili první noví paulíni. Dnes v Polsku působí 19 kněží a 6 bratří ve čtyřech komunitách.

***

Polští junioři připravují na každou neděli „Krajíc Božího slova“, videozamyšlení nad nedělním evangeliem. Na You Tube je lze sledovat v originále na účtu: paulusorgpl, s českými titulky na účtu jedné brněnské učednice Božského Mistra: 2svpaolo. 

Oficiální polská webová stránka: www.paulus.org.pl

Pro český web Dcer sv. Pavla napsal br. Adam Szczygieł SSP, s překladem pomohla s. Anna Maria Jurga PDDM.