Z Andrejčina deníčku

"Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně" (Píseň písní 7,11).

rubrika Doteky Boží milosti (tentokrát z USA)


Chybí nám pohled na krásu druhých

Naší kongeregaci Dcer sv. Pavla tvoří sestry všech možných národností, jazyků a barev. Proto od chvíle, kdy jsem vstoupila, mi přijde život v "multikulti" společenství normální, někdy sice náročný (být v jednom domě jen Češky, bylo by to však lepší?…

Máš na výběr!

Když jsem pro Katolický týdeník žádala sestru Tracey z Chicaga o její svědectví o tom, zda zažívala rasismus ve svém okolí, a co se stalo u nich ve dnech násilných protestů, napsala mi také následující zamyšlení (a pak ho rovněž doplnila možností…

Střípek do mozaiky

Píši článek pro Katolický týdeník, který bude obsahovat několik zkušeností mých spolusester z americké provincie k aktuální situaci v USA. Inspiroval mě k tomu příspěvěk z facebookového profilu jisté Caroline Crockett Brock (můžete si ověřit její…

3 filmy k nepokojům v USA

Zřejmě i v ČR vidíte záběry z ulic amerických měst, kde eskaluje násilí. Fotografie vyrabovaného a zataraseného knihkupectví od našich sester z Chicaga jsem sdílela na svém profilu na fb, máme domy v centru, týká se to i nás.Nevím, nakolik vidíte i…

Jak mě Duch (na)vedl...

Dlouho jsem stála na místě, byla apoštolsky zatuhlá, chyběla mi jiskra, neviděla jsem důvod, co a proč nového podnikat...A pak se stalo se, že jsem dostala v krátké době několik podnětů. Jeden z nich bylo napsat zamyšlení k evangeliu pro aplikaci…

Letnice s Marií (a paulínkami)

Pozvání ke společné modlitbě, jedno srdce, mnoho jazyků...EDIT: Naplánováno to bylo na sobotu večer, jako součást svatodušní vigilie. Ale dáváme přednost papeži Františkovi a jeho modlitbě růžence společně s lidmi v mariánských svatyních z 5…

Modlitba k matce Dobrého pastýře

Dnes, alespoň v ČR, slaví církev památku Panny Marie, prostřednice všech milostí. A v evangeliu o sobě Ježíš říká, že je cesta, pravda a život. A tak mě napadlo přeložit modlitbu, kterou jsme se v neděli v mé bostonské komunitě modlily společně.…

Co čas karantény naučil vás?

Tak jsem se nakonec dočkala tří minut slávy na TV NOVA. Ani nevím, jak se ten kontaktní pořad jmenuje. Byl jen pro dobu karantény. Měla jsem něco říci o Bostonu, o situaci u nás v klášteře a vůbec v USA. Chtěla jsem mluvit o mnoha "obyčejných"…

Poutní růženec

Pro naši on-line modlitební skupinu na dnešek chystám podněty pro tzv. poutní růženec podle Andrey. Vznikl kdysi při akcích s mládeží, když jsme putovaly po horách (byly jsme jen sestry a dívky). Ne každý má růženec v kapse a ne každý si pamatuje…

Na procházce s Ježíšem

Představte si sami sebe na svém oblíbeném procházkovém místě (nebo přímo na něj vyražte), zkuste si představit, jak se k vám připojeje Někdo. Co byste mu řekli o tom, jak teď prožíváte tyto dny, svou víru, svá očekávání, ...? V tichém naslouchání mu…

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Poselství dne: Zmrtvýchvstání Páně(Sk 10,34.37–43; Kol 3,1–4 nebo 1Kor 5,6b–8; Jan 20,1–9 nebo Lk 24,13–35)Podobně jako je tendence směšovat Bílou sobotu s Velikonoční vigilií, lidé se také často domnívají, že Velikonoční triduum („Svaté třídení“)…

Bílá sobota

Poselství dne: Bílá sobotaBílou sobotu jsme si, bohužel, zvykli spojovat s velikonoční vigilií. Je to však chyba, protože ta patří ke slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a jen v jejím kontextu je chápána a prožívána správně. Navíc, tímto způsobem se…

Velký pátek

Poselství dne: Velký pátek (Iz 52,13–53,12; Žid 4,14–16; 5,7–9; Jan 18,1–19,42)Těžiště dnešních liturgických čtení spočívá bezesporu v Pašijích podle Jana. Porozumět jejich poselství pro nás není snadné, protože jejich vyznění je velmi odlišné od…

Zelený čtvrtek

Poselství dne: Zelený Čtvrtek (Ex 12,1–8.11–14; 1Kor 11,23–26; Jan 13,1–15)Všem třem biblickým úryvkům večerní liturgie je společný svátek Paschy či Pesachu, a to jako památky. Původně běžný každoroční obřad nomádů, který měl ochránit stáda…

Jeden z vás mě zradí (moje místo ve večeřadle)

Na dnešní modlitbu s přáteli on-line jsem připravila i tuto inspiraci k modlitbě. Chcete-li, "vstupte" do ní také. Jeden z Dvanácti – Jidáš Iškariotský – odešel k velekněžím a zeptal se jich: „Co mi dáte, když vám ho zradím?“ Oni s ním smluvili…

Středa Svatého týdne

Poselství dne: Středa (Iz 50,4–9a; Mt 26,14–25)Společnou myšlenku dnešních čtení lze najít v poslušnosti a službě, která je bohatě přítomná jak v prvním čtení, tak v evangeliu.Třetí píseň o Hospodinově služebníkovi (ebed Adonáj) v prvním čtení je co…

Úterý Svatého týdne

Poselství dne: Úterý (Iz 49,1–6; Jan 13,21–33.36–38)Společným jmenovatelem dnešních čtení je Boží sláva. K jejich pochopení je dobré mít na paměti, že hebrejské slovo kábód znamená nejen „slávu“, ale i „tíhu“, přesněji: sláva dané osoby spočívá v…

Pondělí Svatého týdne (inspirace k modlitbě)

Poselství dne: Pondělí (Iz 42,1–7; Jan 12,1–11)Dnešní čtení spojuje mimo jiné téma kontrastu mezi Božím a lidským smýšlením a jednáním.V prvním čtení je nám představen Hospodinův služebník (ebed Adonáj) v první ze čtyř písní, jak je nacházíme v…

Den první Svatého týdne (inspirace k modlitbě)

Poselství dne: Květná neděle (Iz 50,4–7; Flp 2,6–11; Mt 26,14–27,66) První i druhé čtení je dnes možné vnímat jako bezprostřední přípravu na četbu evangelia: První je z třetí písně o Hospodinově služebníkovi (ebed Adonáj), kterého na základě popisu…

Den za dnem Svatým týdnem

Kdo by na začátku doby postní myslel, jak to letos "dopadne". Kolik předsezetí vzalo za své, protože Pán před nás položil jinou realitu. Ale vždy v ní stojí s námi. Chcete den za dnem Svatého týdne stát vy s Ním?Následující text (toto je úvod, na…

Modlitební večery SPOLEČNĚ ON-LINE

Přátelé, jste doma a nemáte se s kým se společně modlit? Dívat se na on-line mši nebo adoraci je fajn, poslouchat přednášky je taky super, ale chybí vám společenství? Po pár dnech je už "rozjetá" on-line modlitební skupina. Přijďte se pomodlit…

Modlitba za zachování ve zdraví (Duplication encouraged)

Tato modlitba se nachází v Modlitebníku Paulínské rodiny až na straně 263 v rámci modliteb na různé úmysly a v různých situacích. Věděla jsem o ní, jednou jsem na ni narazila, když jsem si onu knížku v italském originálu prolistovala stránku za…

Má to grády

Když dnešní slavnost padne do doby postní... má to pro mě grády o level vyšší. Až budeme za 9 měsíců slavit Vánoce, je dobré si vzpomenout, do jakého času se náš Bůh vtělil. Z dopisu svatého Lva Velikého, papeže:Nuže ten, který zůstávaje v podobě…

Sedím na důkazu Boží marnotratné lásky... (radostná neděle)

Dnes přede mší (ještě stále ji v klášteře můžeme slavit, ale možná byla poslední) mi došlo, že je Radostná neděle.Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze…

Ja a farizeus? Kdepak!

Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.' Já a farizej? To určitě…

Nemůžu nic dělat!

Tahle soška spícího Josefa byla pro mě "americkým" objevem. Dnes jsem k ní, do 2. patra, vykonala pouť. Chtěla jsem se na Josefa znovu podívat. Hned vedle sošky ležela otevřená Bible, se žalmem 63. Mám ho ráda, tak jsem Josefa položila uchem přímo…

Vaše tváře (tip pro kněze v čase karantény)

Sdílela jsem na facebooku, ale tady bude větší "hustota kněží".Jeden italský farář v severní Itálii sloužil mši svatou online za přítomnosti fotografií a selfie svých farníků, kteří mu je poslali jako odpověď na jeho výzvu k naplnění kostela i během…

Nastav své srdce... přijímám i za tebe... Bůh na poličce.

Dnes mě ráno při mši svaté napadla jedna má stará modlitební praxe za ty, kdo nemohou dnes přijmout eucharisti... Žiju za Velkou louží a tak, zatím, v jiných podmínkách. Sleduji však dění v Evropě. A tak od sester v Itálii vím, že u nich byly…

První příspěvek vzbudil velkou diskuzi...

Pro mě zcela nečekaně první příspěvek z USA, který vlastně nebyl ještě o ničem, ale obsahoval obrázek s myšlenkou naší spoluzakladatelky ct. Tekly Merlové, vzbudil docela velkou diskuzi. Všechny komentáře byly k věci, a mnohé byly podnětné i pro mě.…

Návrat k blogu po 10 letech (možná)

Před 13 lety jsem začínala s blogem, spolu se začátky Signálů. Doprovázel mne po celou dobu mého italského noviciátu. Když ten skončil (za pár dní to už bude 10 let, co jsem skládala první sliby!), blog osiřel, veškerá tvůrčí i netvůrčí energie…