Píši článek pro Katolický týdeník, který bude obsahovat několik zkušeností mých spolusester z americké provincie k aktuální situaci v USA. Inspiroval mě k tomu příspěvěk z facebookového profilu jisté Caroline Crockett Brock (můžete si ověřit její identitu a sledovat ji se mnou), povídání u stolu se sestrami a události v Chicagu, kdy jedné noci i naše knihkupectví bylo vyrabováno. Měla jsem na sestry u stolu hodně otázek, mezi nimi i jednu: Tam, odkud vy pocházíte (nejen z jihu), je rasismus taky ještě živý? Čekala jsem, že řeknou, že ne, že se to týká jen určitých oblastí. Odpověd zněla: Jasně, že tam je. Je i tady v Bostonu! To jsem nečekala. Ani to, že to prostě jen takhle konstatují.

V Katydu si přečtete více o tom, co mi řekly sestry. Tady si dovoluji překopírovat článek od oné paní z Jižní Karolíny. Její příspěvek z facebooku převzala místní média, onen opravář existuje (i on má profil na fb, ale až nyní založený). Více jsem nedohledávala. Je to jeden ze střípků do mozaiky. Volím ho, protože v něm nikdo nerozbijí okna a neháže kameny. 

Za překlad děkuji Josefu Řídkému. Já překládám odpovědi od sester, nestíhala bych vše. 

V textu používám slovo černoch (v tomhle místě originál používá black man), vlastně nevím, jak správně s ním operovat. Muž tmavé pleti? Nutno dodat, že rasismus se týká i členů hispánské komunity. To zase vím od mých spolužáků, kteří jsou 50:50 Afro a Hispánci.

***


Je mi 45 let, jsem běloška, bydlím na jihu USA a dnes to bylo poprvé, co jsem si upřímně popovídala o problematice rasismu s černochem.
Když opravář spotřebičů Ernest Skelton, ke mně přišel za svou prací, pozvala jsem ho dovnitř domu. Toto byla již jeho druhá návštěva a již při jeho první návštěvě se náš vztah vedl v přátelském duchu. Zeptala jsem se ho, jak se cítí vzhledem ke stávajícímu stavu naší společnosti. Přirozeně předpokládal, že jsem měla na mysli aktuálně probíhající pandemii koronaviru, protože který běloch by se chtěl osobně ve svém vlastním domě bavit s černochem o problematice rasismu? Když si Ernest uvědomil, že se jej ptám na jeho zkušenosti s rasismem, začal odpovídat na mé otázky.
Jaké to je pro tebe být černochem v kontextu každodenního života? Zažil jsi někdy problémy ze strany policie?
Jeho odpovědi byly ohromující. Ernest, přátelský, úspěšný podnikatel středního věku, je v Myrtle Beach předvoláván na policii alespoň 6x za rok. Není předvoláván kvůli porušení pravidel silničního provozu, ale pro podezření, že by mohl být pachatelem nějakého trestného činu. Je nutné poznamenat, že nosí pracovní uniformu a řídí jasně označené služební auto s polepy po stranách. Policisté se jej vyptávají na krabice v jeho autě, náhradní díly a potřebné součástky ke spotřebičům. Chtějí vidět jeho faktury a ptají se, jak je možné, že v obálce s fakturami má hotovost a peněžní šeky. Ptají se ho, zda neprodává drogy a jsou obzvláště naštvaní, když se jich naopak on zeptá na číslo jejich odznaku, nebo se jakýmkoli způsobem ohradí proti jejich jednání. Pokaždé je to on, kdo se musí ospravedlňovat či něco vysvětlovat, i když policisté nemají reálný důvod jej vůbec prověřovat.
Dříve Ernest pomáhal přátelům při akutních poruchách spotřebičů i po setmění. To už ale neplatí. Po večeři již nepracuje, ale ne proto, že by nové zakázky nepotřeboval, ale proto, že to pro něj není venku po setmění bezpečné. 
Dovolte mi to zopakovat: Ernest, uniformovaný černoch středního věku nemůže v roce 2020 po setmění v Myrtle Beach pracovat, protože to pro něj není venku bezpečné. Neřekl to vůbec nějak strojeně, ale prostě jen tak, jak to v reálu je.
Když jsem se Ernesta ptala, s jakými urážkami mířícími na jeho rasu se osobně setkal, řekl mi, že nejvíce urážející je pro něj, když jej lidé nazývají „chlapče“ (oslovení „boy“ bylo používáno jako oslovení pro černošské otroky). Ernest má bakalářský titul z oboru elektrotechnika a z přidružených oborů pro práci se vzduchotechnikou, vytápěním a ventilací. Není tedy chlapcem, toto oslovení je nadále na jihu používáno pro označení někoho méněcenného. Když přišel do Myrtle Beach, získal práci ve společnosti Hobart. Jeho nadřízený jej opakovaně oslovoval termínem chlapče. Ernest si na to stěžoval a po několika stížnostech byl propuštěn. Ernest řekl, že většina bělochů je z něj trochu vyděšená a často se ocitá v pozici toho, kdo musí někomu něco dokazovat, jako by nebyl dostatečně kvalifikován k opravě spotřebičů.
Poté co na dva roky získal práci ve firmě se spotřebiči Sears, si založil Ernest vlastní společnost, kterou provozuje už několik let. Je tím nejlepším opravářem, které ho jsme kdy měli, naučil mě o pračkách se sušičkami tolik, abych si je dokázala spravovat sama. Dokonce mi pomohl s jinou pračko-sušičkou a myčkou, aniž by si to nechal naúčtovat. Osobně velice doporučuji jeho společnost Grand Strand Appliance (poznámka: na fb najdete Grand Strand Appliance Service, ale to není jeho firma, majitel tam vysvětluje, že mají podobné názvy.)
Ernest nedoufá, že by se problém rasismu mohl vyřešit tím, kdo bude prezidentem. Jeho otec ho naučil, že „toto je svět bílých“ a on udělal to nejlepší proto, aby v něm mohl žít. Když jsem se ho zeptala, co bych mohla udělat já, řekl: „Všichni se musíme modlit a uvědomit si, že všichni jsme součástí pouze jedné země a jediným národem“.
Co mohu jako běloška žijící na jihu USA dělat? Mohu započít ozdravný proces naší země tím, že budu mluvit přátelsky s Afroameričany ve svém okolí. Dále tím, že budu NASLOUCHAT jejich životním zkušenostem a mluvit o nich. Mohu pomoci aktivní propagací obchodů a služeb, které oni vlastní. To je to, co mohu udělat již dnes. Začněme nasloucháním a podporou. Je to tak jednoduché.

Vynechala jsme jeden odstavec, protože neznáme kontext. Zde ho uvádím také:

Zeptala jsem se Ernesta, co si myslí o akci „týden černých motocyklů“ v Myrtle Beach, kam se sjíždí tisíce černochů na svých motorkách a zanechávají za sebou nepořádek v našem městě. Říkal, že tato akce pouze poškozuje černochy v našem městě a nesouhlasí s tím, že NAACP (Národní Asociace pro Pokrok Barevných Lidí – občanskoprávní organizace v USA na obranu práv převážně Afroameričanů) přichází se žalobami vůči soukromníkům, kteří se rozhodnou během tohoto týdne zavřít své provozovny. Sám nerad pracuje v tomto týdnu.