Když jsem pro Katolický týdeník žádala sestru Tracey z Chicaga o její svědectví o tom, zda zažívala rasismus ve svém okolí, a co  se stalo u nich ve dnech násilných protestů, napsala mi také následující zamyšlení (a pak ho rovněž doplnila možností svěřit se komunitě do modlitby a zveřejnila ho v dopise přátelům).

***

Jako členka naší chicagské komunity, která byla vyrabována a poničena při nepokojích, se chci s vámi podělit o milost, kterou jsem si právě v tu noc uvědomila. V krizi je snadné nechat se přemoci strachem. Náš „klášterní byt“ je v patře nad knihkupectvím, které oné noci bylo několikrát centrem pozornosti vandalů a zlodějů. Pokaždé, když se ozval náš alarm, moje mysl a srdce div nezešílely, jak jsem se bála a nevěděla, co se všechno ještě může stát. 

Žádná z nás ze sester o patro níže nesešla, modlily jsme se a čekaly na ráno. Já se snažila modlit růženec, a při něm ke mně promluvil „tichý, drobný hlas“. „Tracey, může se zdát, že jsi přemožena zlem, ale stále máš na výběr. Můžeš se rozhodnout přesunout energii strachu a úzkosti a přelít ji do odpuštění. Modli se, jak se modlil Ježíš: Otče, odpusť jim! Vždyť neví, co činí.“

Když jsem pokračovala v modlitbě, vnímala jsem, jak Pán mou modlitbu vede, jak se napětí uvolňuje a modlitba nabývá síly silnější než smrt, silnější než násilí. Odpuštění je milost, kterou všichni tak moc potřebujeme. Bůh mi ukázal, jak žít naději uprostřed krize. Ukázal mi, že on sám má skutečnou moc čelit zlu a zrušit jeho moc. Ale musela jsem spolupracovat. Musela jsem mu otevřít dveře. Musela jsem ze sebe učinit vnímavý „magnet“, aby Boží milost vstoupila do mé situace a stala se světlem ve tmě. Tak, jak říká náš patron svatý Pavel: „Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, nýbrž přemáhej zlo dobrem“ (Řím 12,21). 

Jako členové církve, těla Kristova, když jedna část těla trpí, můžeme své paže i srdce roztáhnout a odlehčovat jeden druhému jeho břemena. Jsme vaše sestry a chceme se za vás modlit. Prosím, podělte se s námi o své modlitební úmysly, abychom se mohly s vámi sjednotit ve vaší modlitbě, a tak posílily tělo Kristovo během této těžké doby.

Bůh vám žehnej a zachovej vás v bezpečí,

sestra Tracey M. D. 

Dcera sv. Pavla, Chicago

 

Při úklidu knihkupectví dny poté.

Následně sestra uvedla link, kam lze psát sestrám anglicky. Víte o tom, že již několik let funguje možnost zaslat vaše modlitební úmysly česky/slovensky do mojí pražské komunity?

Český link je zde: https://www.paulinky.cz/Kontakt/Prosba-o-modlitbu