Pro naši on-line modlitební skupinu na dnešek chystám podněty pro tzv. poutní růženec podle Andrey. Vznikl kdysi při akcích s mládeží, když jsme putovaly po horách (byly jsme jen sestry a dívky). Ne každý má růženec v kapse a ne každý si pamatuje všechna tajemství, ale modlit jsme se chtěly a tak jsme dospěly k jakési variantě litanií, růžence a já nevím čeho ještě.

 

Protože nás obyčejně bývalo trochu nad deset, prostě každý se v jednom kole/desátku pomodlil jedno zdrávas. Ale přidal si své speciální "tajemství". Zrnka se nepočítala, když všichni přidaly to své, byl konec desátku a začal se nový. Lze to také udělat jako jeden nekonečný desátek, tedy podle počtu účastníků.

 

Všechno je jako při normálním růženci, jen za jméno Ježíš se přidá něco vlastního: 

1) ať už nějaká událost z evangelií (Ježíš, který povolal k životu Lazara), 

2) vyjádření toho, kým Ježíš je pro modlící se osobu (Ježíš, který je můj přítel), 

3) prosba (Ježíš, kterému svěřuji svou kmotřenku)

4) díky (Ježíš, kterému děkuji za jeho pozornostvůči mě)

5) kdo se necítí, zvolí nějaké klasické tajemství bez ohledu na den, který právě je.

 

Samozřejmě, že by to šlo rozdělit na 5 "desátků" a pokaždé se věnovat jen jednomu tématu, záleží, jaká jste skupina, nakoliv je kdo odvážný se nahlas vyjadřovat. Lze to prokládat zpěvem magnificat a nebo jakkoliv jinak, co kdo má zrovna k nabídnutí pro všechny.

 

Modlit se takto můžete i sami. Povzbuzuji vás k tomu, abyste to zkusili říkat nahlas. Má to něco do sebe!

 

 

Modlitba papeže Benedikta XVI. k Panně Marii

 

Svatá Maria, Matko Boží,
tys darovala světu pravé světlo,
Ježíše, svého Syna, Syna Božího.
Ty ses bezvýhradně odevzdala
Božímu povolání,
a tak ses stala zdrojem té dobroty,
která prýští z Něho.


Ukaž nám Ježíše. Veď nás k Němu.
Uč nás poznávat a milovat ho,
abychom byli schopni
opravdové lásky
a uprostřed žíznícího světa
byli pramenem živé vody.


(z encykliky Deus caritas est ze dne 25.12. 2005, čl. 42)