Když dnešní slavnost padne do doby postní... má to pro mě grády o level vyšší. Až budeme za 9 měsíců slavit Vánoce, je dobré si vzpomenout, do jakého času se náš Bůh vtělil.

 

Z dopisu svatého Lva Velikého, papeže:

Nuže ten, který zůstávaje v podobě Boží učinil člověka, v podobě služebníka se stal člověkem. Boží Syn tedy sestupuje z nebeského trůnu a vstupuje do této nízkosti světa: aniž se vzdává slávy Otcovy, rodí se novým zrozením do nového řádu.

Do řádu nového, neboť ač byl ve vlastním božském řádu neviditelný, v našem řádu se stal viditelným, ač byl nepochopitelný, chtěl být pochopen, ač byl dříve než čas, začal být v čase, absolutní Pán veškerenstva zastínil svou nesmírnou vznešenost a přijal existenci služebníka, Bůh, kterého se nemůže dotknout žádné utrpení, neváhal stát se trpícím člověkem a nesmrtelný se podrobil zákonům smrti.