Tato modlitba se nachází v Modlitebníku Paulínské rodiny až na straně 263 v rámci modliteb na různé úmysly a v různých situacích. Věděla jsem o ní, jednou jsem na ni narazila, když jsem si onu knížku v italském originálu prolistovala stránku za stránkou, tuším, že to bylo někdy v noviciátu. 

V češtině máme přeloženy jen ty nejčastější modlitby, které také používáme při společných modlitbách s našimi přáteli při adoraci nebo na jiných modlitebních setkáních, která občas vedeme. Každá z nás italsky umí, a tak mnohé z modliteb používáme přímo v italštině. Ale nepamatuji se, že bychom se tuto někdy modlily společně. Asi že za zdraví našich nejbližších se obyčejně modlíme vlastními slovy. 

Je to zrovna rok, co jsem se k ní ještě jednou vrátila před odjezdem do lázní. Modlila jsem se ji spojena ve víře s naší řeholní rodinou, s těmi, kdo se ji modlili přede mnou i s těmi, kdo se ji modlí i teď. Ale tahat s sebou modlitební knížku do lázní, to se mi fakt nechtělo, a tak to tím skončilo. Vždyť jsem měla s sebou v mobilu naši interní aplikaci s českým výběrem.

Jsem nyní v Bostonu, kde je veliká komunita (15x víc sester než v Praze), tady se sestry více modlí oficiální psané modlitby. Zřejmě je to snadnější i organizačně při společné modlitbě. A protože koronavirus zasáhl i sem, došlo i na tuto modlitbu. Samozřejmě, že v angličtině. A mě se začala „líbit“. Je totiž univerzální. 

Malá odbočka: 

Máme ještě jednu naši modlitbu spojenou se speciálním zaslíbením ochrany pro členy Paulínské rodiny. Jde vlastně o zasvěcení se Panně Marii, Královně apoštolů z doby na začátku války, které učinil náš zakladatel, aby se nikomu za války nic nestalo a všichni se vrátili/přežili. A tak se také stalo. Náhoda? Mnoho náhod? Třeba i ta, že přímo mezi naše domy kousek od Baziliky sv. Pavla za hradbami spadla bomba a nevybuchla. Všechno může být náhoda, ale my ji dáváme jméno Boží ochrana a Boží plán s naší řeholní rodinou. Po válce, jako poděkování za tuto ochranu, pak náš zakladatel začal stavět (právě v tom místě nevybuchlé bomby) velký mariánský kostel, který je nyní centrem našich římských komunit. Já v jeho stínu prožila noviciát. Ale zpět k té univerzální verzi. 

Modlitba s názvem Za získání zdraví (Per ottenere la salute, v anglické verzi vylepšeno na Prayer to Obtain Good Health) se v naší modlitební knížce objevila až v roce 1985, tedy až po smrti bl. Jakuba Alberiona, který je jejím autorem. On ji původně „napsal“ pro jednu naši sestru, která onemocněla v době, kdy pracovala na ilustracích katechismů. V anglické verzi ji naše sestry v knihkupectvích zdarma šíří s informací, že její kopírování/šíření je doporučováno. Nechám na vás, zda si ji také okopírujete a nějak třeba i pozměníte. Já si tam teď aktuálně dodala, že se modlím nejen za lékaře, ale i za vědce. 

 

O svatý Duchu Boží, stvořiteli a obnoviteli všeho, živote mého života, spolu s Nejsvětější Pannou Marií se ti klaním, děkuji ti a miluji tě.

Ty, který dáváš život a oživuješ celý vesmír, zachovej mě v dobrém zdraví, osvoboď mě od nemocí, které mě ohrožují, a od všeho dalšího zla, které mi hrozí. 

Slibuji vždy užívat svých sil ke slávě Boží, k mému dobru a ke službě bližním, vždyt je mám jen díky tvé milosti.

Prosím tě také, osvěcuj svým darem moudrosti a rozumu všechny lékaře a každého, kdo se stará o nemocné, aby rozpoznali pravé důvody nemocí a bolestí, které ohrožují a znepříjemňují život, a aby mohli objevit a uplatnit nejúčinnější léky, které by život zachovaly a z nemocí vyléčily.

Nejsvětější Panno Maria, matko života a útočiště nemocných, tobě svěřuji tuto svou pokornou modlitbu. Ty, matko Boží a matko naše, přimlouvej se mocně za nás. Amen.

 

Spojena ve víře těch, kteří se ji modlili před námi, ve víře s těmi, kdo se modlí nyní, ve víře s budoucími... Amen.