Z Andrejčina deníčku

"Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně" (Píseň písní 7,11).

rubrika Modlitební taháky aneb modlitba je pěkná fuška, ale ne žádná fušařina


Litanie o pokoru

Hledala jsem na webu text jedné modlitby do chystané aplikace. A přitom jsem našla následující litanie. Ani jsem nevěděla, že existují česky. Znám je doposud jen v italštině. Jsou "drsné"! *** Ježíši tichý a pokorný srdcem, vyslyš mne! - A učiň moje…

Postní (nejenom) vychytávka

Tenhle motivační plakátek jsem měla vloni v době postní (ale pak jsem si ho nechala až do dnes) ve svém pokoji v Itálii. Pokaždé, když vycházím z pokoje, provedu "sekundové zpytování" mé mysli a srdce. Letos jsem si to dala i na zeď na fb (protože…

Posvěť můj jazyk (bonus na závěr: zpěv juniorek ve vietnamštině)

Nedávno jsem narazila na sérii promluv našeho zakladatele, která se týkala posvěcení jazyka (jeho hlavní ideou je posvěcení mysli). Tenhle termín jsem nikdy neslyšela, i když je pravdou, že s mým jazykem docela zápasím. Však o tom píše i apoštol…

Postní security check

Pokud jste někdy cestovali letadlem, víte, že se musíte odbavit a pak projít kontrolou, kde si na vaše zavazadla posvítí rentgenem a i vás prověří, zda něco neukrýváte… Což si takhle udělat svůj security check během dne?! Copak si nesu za závaží s…

Ježíš zábradlíčko

Nedávno jsme navštívily centrum Říma a také baziliku sv. Jana na Lateránu. V její blízkosti stojí zvenku nenápadná budova, která však uvnitř ukrývá zvláštní „věc“: schody, po kterých byl přiveden Ježíš před Piláta. Z Jeruzaléma je dovezla do Evropy…

Pán ti dá to, co věříš

Dnes jsme s juniorkami měly společnou ranní meditaci. Rozdělím se i s vámi... Slova svatého evangelia podle Matouše (Mt 6,7-15) Ježíš řekl svým učedníkům: "Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni…

Tři oříšky aneb modlitební úmysly

Milí přátelé, v době mého postulátu jsem se naučila mít na každý den tři úmysly k modlitbě. Už od rána na ně pamatuji (zvl. při mši sv.) a pak v průběhu dne při chvílích modlitby, ale také v okamžicích, kdy je třeba přinést nějaký ten sebezáporek.…

Přímluvy z dnešní mše svaté s obnovou řeholních slibů

Celebrant: Vzývejme Krista, Cestu, Pravdu a Život, který si vyvolil sv. Pavla za učitele národů, a volejme: Pane, smiluj se. 1. Modleme se za církev: za papeže Františka, za všechny biskupy a kněze, aby jako sv. Pavel hlásáním evangelia zvěstovali…

Nastavit si budík na Ježíše

Dnešní liturgie mše svaté začíná touto vstupní modlitbou: "Prosíme tě, Bože, pomáhej nám připravit se na příchod tvého Syna, aby nás, až přijde, našel, jak bdíme na modlitbách a s radostí na něho čekáme." Již dva týdny zkouším jednu novou vychytávku…

Bible - v čem je její účel?

Kvalitu a účinnost věcí poznáme tehdy, když je účelně užijeme. Proto rádi píšeme dobrou propiskou, nosíme dobré boty, neradi se loučíme se šikovným mobilem. Vedle toho si pořizujeme věci, které nás nějak zaujaly, ale nakonec je neužíváme. Nehodí se…

Velikonoce každý den

Vidět Pánovu slávu a vstupovat do ní cestou úzkou, to je mé přání pro každého z vás!

10 věcí, za které jsem Bohu vděčná (úkol od zpovědníka)

Tak a mám to. Byla jsem líná jít k mému zpovědníkovi (no dobře, v horečce je asi lepší využít kněze, který slouží u nás doma). Zpověď byla platná, ale ještě mi zbývá učinit pokání. Dostala jsem za úkol napsat si 10 věcí, za které jsem Bohu vděčná.…

Drobnost, kterou ve správný čas Pán použil

Do redakce doputoval dopis, který obdržel jeden kněz. Přeposlal nám ho, abychom jeho zveřejněním povzbudili i další. (Některé pasáže a jména osob a míst jsou záměrně vynechána.) Chvála Kristu,nevím, jestli si na mě ještě pamatujete, už je to přeci…

Dnes sv. Terezie od Ježíše

Pohnutkou k tomu, bych tě milovala Pohnutkou k tomu, bych tě milovala, není mi příslib Tvého nebe, Pane, ba ani peklo, tolik obávané, mě nepudí, abych se hřích bála. Ty sám jsi, Bože, pohnutka má stálá: když zřím, jak na kříži krev z ran Tvých kane,…

Velikonoční anagram - přání pro mé signálnické přátele

Kdo jde do toho!? Zn.: Olomouc a okolí

Vím, že žijete papežem Františkem. Ale... papeži se střídají, ale Boží slovo je stále platné. V pondělí odpoledne začne v Olomouci Bible24. Asi všichni doteď sledovali konkláve a neměli čas se přihlásit... Teď už je to možné!!! A TEDY: Hledají se…

Trvalost vlivu světců v čase (9. den novény)

Den před blahořečením končíme tuto novénu-rozjímání. Co si od mučedníků ze 17. století odnést do života v 21. století? Úvodní modlitba Se srdcem bdělým a naplněným vděčností k Trojjedinému Bohu, Otci, Synu a Duchu Svatému, chceme uvažovat o…

Mučednictví a ekumenismus (8. den novény)

Předposlední den novény se dotýká bolestivého vztahu mezi katolickými bratry a převážně protestantskou Prahou… Úvodní modlitba Se srdcem bdělým a naplněným vděčností k Trojjedinému Bohu, Otci, Synu a Duchu Svatému, chceme uvažovat o událostech a…

Odpouštění – součást mučednictví (7. den novény)

Sedmý den novény nám klade tuto otázku: Zač vlastně jsou tito mučedníci blahoslaveni? Za to, že statečně zemřeli? Nebo spíše za to, že smrt z rukou vrahů přijali s odpuštěním? Úvodní modlitba Se srdcem bdělým a naplněným vděčností k Trojjedinému…

Duch služby (6. den novény)

Šestým dnem novény nás provází další dva bratři: zpovědník Bartolomeo a sakristán Jan. Úvodní modlitba Se srdcem bdělým a naplněným vděčností k Trojjedinému Bohu, Otci, Synu a Duchu Svatému, chceme uvažovat o událostech a významu umučení…

Logo Roku víry

Do začátku Roku víry na vatikánském oficiálním webu odtikávají poslední hodiny (přesvěčte se zde: http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/en.html) Hledala jsem, co znamená logo, které Rok víry doprovází. V češtině jsem se toho nějak…

Eucharistie (5. den novény)

Jsme v polovině novény. Její texty nás začínají seznamovat s některými z umučených bratří. Dnes se španělským knězem Janem Martinezem... Úvodní modlitba Se srdcem bdělým a naplněným vděčností k Trojjedinému Bohu, Otci, Synu a Duchu Svatému, chceme…

Mučednictví jako odraz víry (4. den novény)

4. den novény přináší zprávu o tom, co se stalo v neděli před vpádem do kláštera. Úvodní modlitbaSe srdcem bdělým a naplněným vděčností k Trojjedinému Bohu, Otci, Synu a Duchu Svatému, chceme uvažovat o událostech a významu umučení františkánských…

Misie komunity (2. den novény k 14 pražským mučedníkům)

Druhý den novény obsahuje dvě rozjímání: o misii komunity a o opravě chrámu hmotého i duchovního. Vybraly jsme první rozjímání a přinášíme ho v mírně zkrácené verzi. Pro zájemce o meditaci biblického úryvku, který je s rozjímáním volně spojen,…

Riziko povolání a zasvěcení (1. den novény k 14 pražským mučedníkům)

Na den památky sv. Františka připadá první den novény (více o ní), která předchází blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků. Se svolením menších bratří publikuji úryvek z prvního zamyšlení a závěrečnou modlitbu. Úvodní modlitba: Se srdcem bdělým a…

Pozvi anděla na kafe...

Dnes ráno jsem začala s myšlenkou, že udělám mému andělu strážnému radost a "pozvu ho na kafe". Že tedy budu na něj víc pamatovat, vnímat jeho přítomnost a pořádně ho úkolovat. Myslím, že je rád, když ho zaměstnávám. Plní tak úkol, který mu Hospodin…

Trojiční světlo, záře a milost – uvnitř i navenek

Ještě jeden příspěvek z díla velkých Učitelů antické církve... Z listů svatého Atanáše, biskupa Trojiční světlo, záře a milost – uvnitř i navenek Jistě nebude bez užitku zkoumat, co je nám odedávna předáváno, jaké je učení a jaká víra obecné církve,…

Trojice (videomeditace)

Vedle učení o Trojici jsem si ještě odskočila ke korektuře této "videomeditace". Takže teorie s praxí dohromady! PS: tentokrát nedělali bráchové paulíni, ale sestřenka Annia od učednic Božského Mistra.

Kde hledat Boha v modlitbě

Z více jak 600 stran jistých "skript" jsem porozuměla jen tomuto odstavci. Totální propadák? Možná... Jo, je to o našem (stvořeném - lidském) čase a věčnosti u Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Setkání času a věčnosti se paradigmaticky uskutečňuje a…

Můj žalm

Do Noci žalmů schází deset dnů. Ne každý se může tohoto projektu v Praze nebo Ostrožské Lhotě zúčastnit. Ale napsat si svůj "žalm" a zaslat nám ho, to je možné pro kohokoliv. Tak jako u autorů starozákonních žalmů, i v člověku dnešní doby se při…

Zmrtvýchvstání Páně 2012

Mé letošní přání je chabým pokusem o sdělení toho, co druhým i sama sobě přeji a vyprošuji pro nadcházející dny! Fotka je z mobilu z jedné ranní "procházky" během exercicií v Kostelním Vydří.

Otče náš...

Dnešní liturgie nám v evangeliu přináší modlitbu Otčenáše v podání evangelisty Matouše. Existuje mnoho výkladů této modlitby. Přináším zde jeden z nich od Adrienne von Speyr z knihy U Boha a u lidí. S přáním, aby ses i ty mohl(a) obrátit s důvěrou v…

Bude prijata?

Večera večer jsme čekaly na sestry z Polska, abychom společne oslavily Narození Páne. Tak dlouhý "advent" jsem dlouho nezažila. Dorazily až ve 22 hodin. V tom čase jsem nachystala tuto meditaci-prani...

Ať se mi stane podle tvého slova

Čtyři adventní neděle s biblickými komentáři Silvana Faustiho on-line! Tentokrát opět úryvek z evangelia podle Lukáše. http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf

Stále se radujte!

Čtyři adventní neděle s biblickými komentáři Silvana Faustiho on-line! O 3. neděli se čte Janovo evangelium. K tomu zatím v češtině Faustiho komentář nevyšel. Máme však k dispozici komentář k Listu sv. Pavla Soluňanům, který zazní ve 2. čtení. http:…

Za mnou přichází mocnější, než jsem já

Čtyři adventní neděle s biblickými komentáři Silvana Faustiho on-line! Již podruhé úryvek z Markova evangelia (1,1-8). Evangelium 1. neděle adventní a komentář k němu najdete zde. http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf…

Aby se Slovo tělem stalo…

Nabízíme vám do předvánočního shonu „itinerář modlitby“, jehož cílem je příprava na Narození Páně. Jde o paulínský způsob, jak se osobně setkat s Ježíšem, který se v evangeliu představuje jako „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). Jde o setkání, ve…

Lectio nad evangelijním úryvkem z 1. neděle adventní (cyklus B)

Ne každý si může koupit "velké knihy od Faustiho" s jeho biblickými komentáři, tak jsem se rozhodla na každou z adventních nedělí vložit okomentovaný úryvek z evangelií nebo ze čtení (o 3. neděli je Janovo evangelium, k němu jsme ještě nevydaly…

1. 11. 2011 Slavnost Všech svatých: z kázání svatého Bernarda, opata

K čemu je svatým naše chvála, k čemu je jim naše oslavování, k čemu i tento dnešní svátek? Co znamenají pozemské pocty pro ty, jimž podle spolehlivého Synova příslibu prokazuje poctu nebeský Otec? Co pro ně znamená, že je velebíme? Svatí nepotřebují…

Když Bůh promlouval nonstop 24 hodin…a když mu člověk naslouchal

Před týdnem zbýval jediný den do začátku Bible24. Chyběli poslední čtenáři a zbývalo ještě pár neujasněných věcí a tak vedle těšení panovaly i obavy, jak to dopadne a zda vůbec někdo bude mít zájem. Byla jsem vlastně jediná z pražského organizačního…

Bible24 v 6 minutách a 31 sekundách

V pátek a v sobotu natáčeno, v neděli se to "uleželo", v pondělí stříháno a dnes premiéra! Bible24 v 6 minutách a 31 sekundách. Natočeno pro farnost u sv. Ludmily, ale zároveň jako nabídka pro všechny další, kteří by do toho v roce 2012 chtěli také…

Dopis Pánu Bohu z Vranova

V sobotu jsem byla hostem na Vranově, na setkání pro mládež, která hledá svou životní cestu. Kdysi jsem tam občas jela i já se stejnou touhou v srdci a ejhle, plod těchto setkání, sestra Andrea! Proto i když v tyto dny mám velmi mnoho povinností,…

Boží slovíčko

Je zvykem v našem knihkupectví a všude tam, kam přicházíme s našimi knihami, nabízet "Boží slovíčko". Jde o úryvky z Písma vybírané k různým příležitostem. Stáhněte si přiložený soubor v pdf a vytiskněte. Pak stačí použít A4 jako vzor a na různě…