Do Noci žalmů schází deset dnů. Ne každý se může tohoto projektu v Praze nebo Ostrožské Lhotě zúčastnit. Ale napsat si svůj "žalm" a zaslat nám ho, to je možné pro kohokoliv.

Tak jako u autorů starozákonních žalmů, i v člověku dnešní doby se při setkání s Bohem mohou rozeznít v srdci slova chval, díků i proseb. Nechme se inspirovat biblickými žalmy k vlastní modlitbě. Chcete-li si svou modlitbu-žalm zapsat a podělit se o ni s druhými, pošlete nám jej. Výběr z vašich žalmů bude zveřejněn na tomto webu, webu Noci žalmů a v prostorách kostela.

Inspirací vám kromě osobní četby a rozjímání nad Knihou žalmů může být i přednáška o. Zdenka Wasserbauera, kterou započal cyklus setkávání nad žalmy ve farnosti Nejsvětějšího srdce Páně.

Kam psát? Třeba sem: andrea(zavináč)paulinky(tečka)cz 

http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F44071762&show_artwork=true