Hledala jsem na webu text jedné modlitby do chystané aplikace. A přitom jsem našla následující litanie. Ani jsem nevěděla, že existují česky. Znám je doposud jen v italštině. Jsou "drsné"!

***

Ježíši tichý a pokorný srdcem, vyslyš mne! - A učiň moje srdce podle Srdce svého!

 

Od touhy, abych byl vážen, -                        osvoboď mne, Ježíši.

Od touhy, abych byl milován, -

Od touhy, být oslavován, -

Od touhy, abych byl středem pozornosti, -

Od touhy, abych byl chválen, -

Od touhy, abych měl přednost před jinými, -

Od touhy, aby se souhlasilo s mými názory, -

Od touhy, aby lidé chápali a uznávali mou dobrou vůli, -

Od bázně, abych nebyl pokořován, -

Od bázně, aby mnou lidé neopovrhovali, -

Od bázně, aby mne lidé od sebe neodháněli, -

Od bázně, abych nebyl tupen, -

Od bázně, abych nebyl opomíjen, -

Od bázně, abych nebyl zesměšňován, -

Od bázně, aby se mnou nezacházeli nespravedlivě, -

Od bázně, abych nebyl podezírán, -

Aby jiní byli více milováni než já, -                       dej mi milost, abych po tom toužil.

Aby jiní rostli ve vážnosti a já abych byl umenšován, -

Aby se jiní uplatňovali a já zůstal bez povšimnutí, -

Aby se jiným dávala ve všem přednost přede mnou, -

Aby se jiní stávali více svatými než já, jen když se já stanu natolik svatým, nakolik mohu, -

Dej, abych se stále umenšoval, a ty jsi, Ježíši, rostl -

 

Amen.