Vedle učení o Trojici jsem si ještě odskočila ke korektuře této "videomeditace".

Takže teorie s praxí dohromady!

PS: tentokrát nedělali bráchové paulíni, ale sestřenka Annia od učednic Božského Mistra.