"Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně" (Píseň písní 7,11).

Bible - v čem je její účel?


Kvalitu a účinnost věcí poznáme tehdy, když je účelně užijeme. Proto rádi píšeme dobrou propiskou, nosíme dobré boty, neradi se loučíme se šikovným mobilem. Vedle toho si pořizujeme věci, které nás nějak zaujaly, ale nakonec je neužíváme. Nehodí se nám, nejsou pro nás použitelné. Jak je to s Písmem svatým, s Biblí? V čem je její účel? Mohu si ji pořídit jako krásný kus do knihovny. Mohu si v ní číst, protože mně přinese informace o židovství a křesťanství. Mohu ji užívat jako obecně inspirativní text. Je toto její účel? Jistěže také, nicméně její první účel je spojený se živou Boží řečí. Od prvních okamžiků života je člověk bytost, která se vyznačuje řečí, komunikací. Z člověka může vyrůst duchovní bytost právě proto, že má dar řeči, že může skrze řeč poznávat a tvořit. Bůh proto s člověkem komunikuje a využívá různých řečových prostředků. Jeden z nich je slyšené slovo, které je zaznamenané proto, aby se znovu a znovu předčítalo. Pokud se lidské slovo stalo součástí řeči Boží a bylo zaznamenáno, předčítáním se tak opět může otevřít řeč Boží v lidském srdci. Je to tak: prvním účelem Bible je živá řeč Boží v lidském srdci.

Noc Bible proto zve k Písmu svatému, které otevírá proto, aby se v naslouchání předčítanému textu člověk mohl otevřít Boží řeči. Proč asi Hebrejové sepisovali Písma, proč Cyril a Metoděj přeložili Evangelia, proč se dennodenně při liturgii předčítá z Písma svatého? Aby se člověk mohl neustále otvírat Boží řeči. Když Bůh mluví, člověk začíná komunikovat v novém světle, vychází po cestách víry, na nichž je sycen láskou. Boží řeč do lidského života patří stejně jako vzduch, voda či pokrm.

Autor ThLic. Prokop Brož, Th.D. je děkanem Katolické teologické fakulty UK

Text vznikl pro Noc Bible 2014

http://nocbible.webnode.cz/

Sdílet

Komentáře

amperijas dobrý jak se máte já dobře akorát bych pořád jen spala

amperijas dobrý už je m líp ani spinkat se mi nechce stačilo si dát pudik karemelový

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio