V pátek a v sobotu natáčeno, v neděli se to "uleželo", v pondělí stříháno a dnes premiéra!

Bible24 v 6 minutách a 31 sekundách. Natočeno pro farnost u sv. Ludmily, ale zároveň jako nabídka pro všechny další, kteří by do toho v roce 2012 chtěli také jít!

Poděkování patří kamarádovi Montymu, který to se mnou natáčel a pak si to "odseděl" ve střižně. Vlastně má na tom ten největší podíl.

Předem upozorňuji na rozhovor s paní Renatou Klusákovou. Je to redaktorka z ČRo-Vltava. Když jsem tam v Čajovně povídala o Bibli24, seděla ve vedlejším studiu. Poté, co jsem se vrátila pro věci do režie, už jsem ji měla nahlášenou jako lektorku. Leckdy jako věřící neumíme docenit sílu Božího slova. Ejhle, doceňují to i ti, co do kostela nechodí...