Sdílela jsem na facebooku, ale tady bude větší "hustota kněží".

Jeden italský farář v severní Itálii sloužil mši svatou online za přítomnosti fotografií a selfie svých farníků, kteří mu je poslali jako odpověď na jeho výzvu k naplnění kostela i během této extrémně těžké doby epidemie coronaviru.

Pár dní předtím napsal otec Giuseppe svým farníkům tento dopis:

"Stojím před oltářem, a při pohledu na naprosto prázdné lavice cítím smutek, který odporuje radosti z liturgie, kterou sloužím, odporuje naději, kterou hlásím a odporuje radosti z Velikonoc, které očekávám. Jsem přesvědčen, že jsme nyní ve víře propojeni, ale mé oči vidí prázdno. V této době bych vám rád něco nabídl: pošlete mi své fotografie, osobní i rodinné, potřebuji vás vidět přede mnou, až budu příští neděli slavit mši..."

Já k tomu dodívám, že pokračuji ve své modlitbě při přijímání: za všechny, které známi neznám, která touží po tomtéž, ale nemohou. Někde na twitteru jedné z mých amerických sester jsem si všimla, že nejsem jediná. Takže to nebude jen můj výmysl...