Dnes, alespoň v ČR, slaví církev památku Panny Marie, prostřednice všech milostí. A v evangeliu o sobě Ježíš říká, že je cesta, pravda a život. A tak mě napadlo přeložit modlitbu, kterou jsme se v neděli v mé bostonské komunitě modlily společně. Fotka je z ranní modlitby u "naší paulínské" Marie, Královny apoštolů.

 

 

Maria, matko Dobrého pastýře, 

uč nás poklidně kráčet po závratných výšinách Boží tajemné vůle s vírou, 

že On dokáže působit božské zázraky i v naší nicotnosti. 

Živ semínka víry a naděje zasazená do srdcí každého z nás. 

Pomoz nám růst ve vnitřním pokoji a důvěře.

Maria, matko Dobrého pastýře, vnášej do našeho světa rozbitých snů a nejistot, 

pravdivý a vroucí příslib uzdravující Ježíšovy milosti, 

zvláště o to prosíme v této těžké době. 

Ukazuj nám, jak plně otevřít svá srdce jeho přetvářející lásce, 

abychom se mohli stávat jeden pro druhého prostředníky jeho vlídné milosti a trvalého pokoje. 

Veď nás k tomu, který je navždy naší cestou, životem a pravdou, 

který je naším věčným domovem. 

Amen.

Panna Maria, královna apoštolů (Boston)