Paulínky sice makají jak divé, ale ta práce je modlitbou a modlitba zase je apoštolskou silou. Nyní se chceme skrze virtuální prostor zcela konkrétně modlit i za každého, kdo nám svěří svůj úmysl.

Každá sestra bude na vás pamatovat při své každodenní adoraci a jednou za týden se při společných nešporách budeme modlit celá komunita speciálně na úmysly, které nám budou svěřeny.

Stačí kliknout na banner a vyplnit formulář. (Zda vyplníte celé vaše jméno a email, to záleží jen na vás.)

Vás zase prosíme, abyste i vy v modlitbách a každodenních obětech pamatovali na naše apoštolské dílo. Děkujeme

***

Nabízíme ti jednu z našich paulínských modliteb:

Úkon odevzdání

Můj Bože, nevím, co mě potká dnes.
Vím však, že se mi nepřihodí nic,
co jsi již od věčnosti nevyhlédl a neurčil pro mé větší dobro.
Jen toto mi stačí.
Klaním se tvým věčným a neproniknutelným plánům
a pro tvou lásku se všemu celým svým srdcem podřizuji.
Nabízím ti v oběť celé své bytí ve spojení s obětí Ježíše, mého Spasitele.
Prosím tě v jeho jménu a pro jeho nespočetné zásluhy o trpělivost v soužení
a o to, abych dokonale přijal(a) vše, co se stane,
aby tak všechno, co chceš nebo co dopustíš,
bylo ke tvé slávě a k mému posvěcení.
Amen.