Žalmy Týdne modliteb za Signály.cz

Téměř všechny žalmy jsou z týdne, kdy jsme se společně modlili za Signály.cz, proto ten nadpis.  Modlívám se za ně/za nás pravidelně, ale tento týden mi můj zpovědník poradil, abych pamatovala v modlitbě pozdě večer před usnutím: v době, kdy jdou do tisku nejen dobré noviny, ale i všechen bulvár a špína, kdy lidi sedí u TV a nebo v kinech a nesledují jen filmy, které lidského ducha pozvedají… A také brzy ráno (oj oj, tady to byl fakt sebezápor :-), kdy se do rukou (uší) lidem dostávají zprávy a formují tak jejich myšlení a kdy redaktoři a vůbec všichni autoři začínají další den své tvorby. Týden skončil a mně cosi chybí…V neděli na závěr novény jsem sešla do tzv. sottocripta, abych se modlila na přímluvu našeho zakladatele bl. Jakuba Alberiona (více o něm za pár dní, zde jeden ze starších příspěvků). Koho jiného prosit než jeho, který už před 100 lety pochopil, že média jsou mocná a že tam, kde v nich působí zasvěcené osoby (křesťané vůbec), se mění v mocný prostředek k hlásání Pravdy.

 

Žalmy 70. - 79.

70. Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají; ať říkají stále: „Bůh je velký“ ti, kdo milují tvou spásu.

71. Buď mi skalním příbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně, tys můj skalní štít, moje pevná tvrz!

72.  Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě…  Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc… Bude mít soucit… Buď požehnán Bůh Hospodin… Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno, celou zemi nechť naplní jeho sláva!

73. Já však chci být ustavičně s tebou, uchopils mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. … Mně však v Boží blízkosti je dobře.

74. Nevydávej život své hrdličky dravci, na život svých ponížených nikdy nezapomeň, přihlédni ke smlouvě!

75. Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu! Tvé jméno je blízko…

76. Bůh povstal k soudu pro záchranu všech pokorných v zemi.

77. Úpěnlivě volám k Bohu, volám k Bohu…  V noci k němu vztahuji své ruce bez umdlení, má duše se utěšit nedá. … Rozjímám o všech tvých činech a přemítám o tvých skutcích. Bože, tvá cesta je svatá.

78. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech… aby složili důvěru v Boha a na Boží skutky nezapomínali.

79. Nepřipomínej nám staré nepravosti, pospěš nám vstříc se svým slitováním, jsme naprosto vyčerpáni. Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména, vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své jméno!