Noviciátní putovaní za putujícím sv. Františkem 

Z velkého množství fotek a prázdninových zážitků začínám právě s. Františkem (nebojte, zbytek už bude jen sv. PavlaJ). Proč?

 

Protože od dnešního poledne až do zítřejší půlnoci je v Církvi vyhlášen tzv. Mír z Assisi neboli Odpustky z Porcinkule (jistě nějaký františkán by mohl napsat víc, event. poopravit to, co tady píšu). Dokud jsem vyla v ČR, věděla jsem, že 2. srpna má františkánská rodina velký svátek, ale netušila jsem o možnosti, že v tento čas lze získat i odpustky (návštěva františkánského nebo farního kostela, modlitba Otčenáše a Kréda a na úmysl svatého otce, zpověď, eucharistie).

 

Já ovšem nepřináším fotky z Assisi (třeba příště), neboť je dosti známé a který poutník do Itálie se tam nezastaví? Ale kdo z vás ví – a navštívil – taková místa jako Greccio, Poggio Bustone, La Foresta, Fontecolombo v blízkosti Rieti (tedy ještě stále v dosahu Říma) a nebo v Toskánsku La Vernu?

 

Stalo se již tradicí, že k narozeninám každé z nás podnikáme nějaký výlet podle zájmů oslavence. Ne že by naše Paula byla fanynkou chudoby či milovala ostrá stoupání do kopců (sv. František se usazoval vždy daleko od civilizace), ale ráda čte o různých světcích…  A tak jsme k jejím narozeninám uspořádaly „noviciátní pouť“ aneb cammino po místech v okolí Rieti. La Verna tvořila zase druhý den naší noviciátní dovolené v Toskánsku.

 

Greccio: nový Betlém

Možná se ti vybaví, že ve vánočních kázáních zazní, že první jesličky vymyslel a udělal sv. František. A to se stalo právě tady v vánoční noci L. P. 1223. Klášter a kostel patří do kulturního dědictví UNESCO.

 

Fontecolombo: františkánská hora Sinaj

Zde se František uchýlil do úplné skrytosti, aby sepsal definitivní Řeholi. Zde byly také zázračně vyléčeny jeho oči.

 

Foresta (v překladu snad nejlépe Hvozd): místo, kde ze srdce sv. Františka vytryskla Píseň Stvoření, když se sem v září 1225 uchýlil před okázalostí světa.

 

Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,

zvláště pak bratr slunce,

neboť on je den a dává nám světlo,

je krásný a září velikým leskem,

vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.

 

Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,

která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.

 

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra, matka země,

která nás živí a slouží nám

a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.

 

Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu

a služte mu s velikou pokorou.

  

Poggio Bustone: místo odpuštění a počátek pozdravení „Pokoj a dobro“

Sv. Františku zde bylo dáno poznat, že jeho hříchy z mládí (pro které se tak trápil) mu jsou odpuštěny.

 

La Verna

Rozsáhlý františkánský komplex v Apeninském pohoří (1283 m n.m.) mezi buky a jedlemi.

Tady v létě 1224 objevil  František vhodné místo k modlitbě. Setrvával zde v naprostém tichu, do kterého promlouval jen Pán: František zde obdržel stigmata jako podíl na Kristově tajemství bolesti a lásky.

 

Omlouvám se všem františkánům a jejich příznivcům za stručnost a možná i nějakou chybičku, budu ráda, doplníte-li nějaký postřeh či info.

 

Chceš se dozvědět více? Klikni (umíš-li italsky) na Cammino. 

Fotky s dalsimi komentari