Stovka překročena, za měsíc touto dobou už Praze!

Dnes je nádherná neděle, kde k nám skrze Písmo zaznívá RADUJTE SE! Pro mne platí toto "radování" mnohonásobně. Jak naznačuje název článku, čas mé "svatby" se skutečně blíží a já se těším a raduji (to není automatické, čekala jsem, že přijdou i jiné reakce). Teď sedím ve svém římském pokojíku a až dopíšu, půjdu s novickami na mši do baziliky sv. Pavla za hradbami. Za měsíc touto dobou se po půl roce opět probudím v Praze a asi v nečase (tady svítí sluníčko) se poštrachám do nejbližšího kostela... jenže to bude "doma a česky"!

Někdy mne trápí, že vidím kolem sebe málo radosti a víc nespokojenosti (jak je to nakažlivé!). Dnešní den může být zkouškou v objevování radosti (ne samovýrobny štěstí). Radujte se, Pán je blízko, říká sv. Pavel, který věru neměl život nijak lehký. Poznal však tajemství radosti, která spočívá v životě s Pánem. Obyčejném chození v jeho přítomnosti, v obyčejném dialogu s ním o tom, co se daří i co zrovna nejde moc dobře. Kde je Pán, je jeho Duch a kde je Duch, tam je radost a pokoj!

Při meditaci v kapli jsem si sepsala desatero radosti uplynulých dnů:

1) Na adventním věnci hoří už 3. svíčka. Přibývající světlo ve mne radost přímo zapaluje.

2) Prožili jsme dvoudenní setkání mládeže ve formaci v Paulínské rodině. Být nás tolik, tak rozdílných, z různých našich větví a přesto mít základ povolání společný. Díky Pane za tuhle radost!

3) Pobyla s námi Veronika, má kamarádka, nyní už naše postulantka. Vidět, jak Pán volá, je vždy radostné.  A díky Veronice jsem si připomněla i mé začátky.

4) Z polské komunity dorazila zpráva, že mají povolení otevřít nové knihkupectví a komunitu ve Varšavě (zatím jsou jen v Lublinu). Raduji se spolu s Karinou, vím, že se poslední dobou hodně modlila, aby se našel způsob, jak učinit další apoštolský krok.

5) Před týdnem jsem strávila odpoledne a podvečer na knižním veletrhu v našem stánku. Byla jsem mezi knihami a lidmi, viděla jsem, že lidé hledají dobré knihy, jak je zajímá Písmo, že rodiče dětem chtějí dát to nejlepší (i v čase ekonom. krize). Kolikrát jsem slyšela "Paoline - vás znám, k vám chodím často do knihkupectví!", i to potěší. A také jsem aspoň na chvilku viděla několik česko-slovenských přátel, co jsem pozvala na volňásky.

6) "Technická" příprava na sliby finišuje. U švadlen chybí jen poslední zkoušky, náš "znak" už mám hned vedle kříže, odškrtnut také nákup dalšího oblečení. Grafické návrhy oznámení, upomínek atd. jsou již hotovy a pro některé se tisknou v Římě. Těším se z toho, že je to hotové, ale víc se těším, že už na to nemusím myslet a mohu se opět vrátit k adventní (a také té svatební) touze.

7) Velkou radost mi způsobil telefonát s rodiči, zvláště náš rozhovor na téma slibů (kdo by si to před pár lety pomyslel!). Jak si přeji, aby poznali mou radost a sami jí byli obdařeni.

8) Málem jsem zapomněla na setkání s našimi zasvěcenými laičkami anunciatýnkami (netuším, jak to přeložit do češtiny). Byla jsem v jejich "generálním bytě", dala si supr silnou kávu, poznala jich několik a zjistila, že nemět povolání k paulínkám, líbilo by se mi i toto:-)

9)  Pravidelná sobotní setkání s opatem od benediktinů nad nedělními texty v době adventu jsou přímo studnou radosti. Těžko to popsat, museli byste to zažít! Pomáhá nám objevovat detaily, které při našem apoštolském nasazení by mohly být přehlédnuty, i když meditace je i pro nás závazná.

10) Radostné díky patří mé pražské komunitě, že mne na dálku doprovází a pomáhá, jak se dá. Vím, že toho teď mají nad hlavu. Jaká radost, když se cítím být (jsem) součástí takové rodiny. Pomáhá mi to... vždy během celé formace byla má pražská komunita pevnou půdou v okamžicích "zemětřesení".

Dáš do kupy i ty nějaké to desatero?


Žalmy, které skutečně až moc rychle ubývají

93. Hospodin kraluje!… Pevně je založen svět, nic jím neotřese.

94. Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením.

95. On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce.

96. Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu.

97. Jásají dcery judské nad tvými soudy, Hospodine. … Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce.

98. Vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva.

99. Silou Krále je láska…(k právu).

100. Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem! Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase.

101. Budu žít v bezúhonnosti srdce ve svém domě. … Ať mi je vzdálena neupřímnost srdce, nechci mít nic se zlem.

102. Hospodin k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne.

103. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!

104. Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře… A vše s nadějí vzhlíží k tobě.

105. Uvádějte národům ve známost jeho skutky, … Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!

106. Hospodine, zachraň nás, náš Bože, shromáždi nás z pronárodů, tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu, budeme tě chválit chvalozpěvem.

 

Dnes je také sv. Lucie, to je patronka sestry Aničky (zde annina). Tohle je malý dáreček pro ni a rodiče, kteří jsou zrovna na návštěvě v Praze. Malinká fotokoláž z jejích slibů (nevím, zda jsem jí ty fotky vlastně někdy ukázala -bylo to tenkrát všechno tak rychlé a začínala jí dovolené doma:-)