Sestra Cristina, finalistka italské edice The voice:
„Moje budoucnost? Svěřuji ji Prozřetelnosti.“

 


Tak to bezelstně připouští sestra Cristina: „S představenými jsme nepočítali s tak velikým ohlasem.“ A jistě už vůbec ne s tím, že se sestra Cristina st
ane námětem mnoha debat, a to dokonce i v amerických denících a televizích. Jenže není pochyb o tom, že hábit voršilky (a její jedinečný hlas) vyvolaly pozdvižení. A je pravděpodobné, že to zítra večer (čtvrtek 5. 6.), až na kanálu Raidue poběží finále The Voice, nebude naposledy. Ať už zvítězí, nebo ne, tohle je jisté. Jenže dnes, během tiskové konference čtyř soutěžících, kteří budou zápolit o titul druhého ročníku soutěže (spolu se sestrou Cristinou Scuccia jsou to dále Giorgia Pino, Tommaso Pini a Giacomo Voli), mladá řeholnice řekla, že je jí lhostejné, co bude dál. „V evangeliu je úryvek, kde se říká, že cokoli člověk dělá, má dělat ke slávě Boží. Jak tedy budu spravovat eventuální vztahy s vydavatelstvími? Mám za sebou své představené, já nebudu řídit nic, budou to dělat oni. A pak budeme teprve zvažovat, zda a kdy přijde ta chvíle. Každé rozhodnutí budu v každém případě dělat se spolusestrami. Prozatím chci ale raději stát s nohama na zemi a pohledem upřeným k nebi, s lehkostí a bezstarostně. Žiji přítomným okamžikem a budoucnost tu svěřuji Prozřetelnosti.“ A jednu věc má jasnou: „Pokud by mí představení museli říct ne, budu šťastná, že se budu moci vrátit k dětem do oratoře. A v žádném případě se nezřeknu svého povolání. I proto že přece nepřestanu zpívat. Budu zpívat všude tam, kde bude Pán chtít: v kostele, ve škole, na náměstích.“

Za překlad vděčímeP. Vlastíkovi OMI