Získala jsme svolení od dvou členů z klanu. Prý se ukázalo, že to jsou "dobré" rady. A tak v naději, že to někomu pomůže, svolili se zveřejněním...Máte také něco, co "zaručeně funguje"?!

  • Milý Tasemníku, dej svému klientovi pocit, až přijede domů, že všichni ostatní z jeho rodiny věří špatně. Zasej mezi ně semínko hádky a pýchy, aby se tvůj klient naštval a odešel se zavřít do tvého pokoje.
  • Kdyby ho náhodou napadla ta strašná věc jít se pomodlit za své rodiče a hezké vztahy, vnukni mu myšlenku, že se sám stejně modlit nedokáže tak dobře jako na Jumpu a nikde jinde mu už dobře nebude.
  • Pokud se i přesto pomodlí, dej mu pocítit zklamání z toho, že při modlitbě nic necítil a že je jakákoliv modlitba bez prožitku zbytečná.
  • Pokud bude chtít o Jumpu vyprávět a sdílet svoje zážitky, rychle mu podstrč, nejlépe někoho hodně blízkého, kterého to nebude zajímat a bude se mu posmívat.
  • Až tvůj klient získá pocit osamění, máš vyhráno. Pořádně ho v tom vykoupej, aby získal pocit vlastní zbytečnosti. V tuto chvíli nedopusť jakékoliv vzpomínky na to, jak mu bylo na Jumpu dobře, hlavně s naším Nepřítelem, pak by se ti to i mohlo vymknout z ruky. Pokud stejně začne vzpomínat, zasej do něj myšlenku, že to všechno nemělo cenu a že takové akce jsou stejně na nic.
  • Nakukej mu, že modlitba je silný zážitek. Musí ho uspokojit jedině modlitba plná emocí a pocitů, musíš docílit toho, aby pro něj modlitba znamenala prostředek nabytí pozitivní energie, dobrých pocitů. Pak mu vnukni myšlenku, že to byla dobrá modlitba. Ať je na sebe pyšný.
  • Každý bojuje s modlitbou. Obrať oči svého svěřence k modlitbě lidí kolem něj. Ať ji soudí, kritizuje, ať si říká: já jsem na tom líp, jsem dál. Byl jsem na Jumpu!
  • Ať klidně přemýšlí nad přednáškami, které se ho na Jumpu dotkly. Ale nedovol, aby zkoumal sebe. Ať se dívá na druhé, ať jim radí, co dělají špatně. On to teď přece ví moc dobře, vidí do toho, je „vyškolený“. Ať uvěří tomu, že o duchovních věcech ví teď víc než lidi kolem něj, nedovol mu, aby jim příliš naslouchal a snažil se jim porozumět. Ať jen soudí a kritizuje, dívá se svrchu.
  • Až nadšení, které načerpal na Jumpu, spadne, přijde chvíle příhodná ke tví lži, že to, co na Jumpu prožil, byla jen iluze, hrála v tom roli nějaká manipulace, davová psychóza, sympatičtí lidé a pěkná příroda kolem.
  • Modlitba ano, ale bez akce, bez skutků. Taková nemusí být nebezpečná. Ať vše nechá na Pánu Bohu. Už se za ty lidi přece pomodlil!