Prázdniny se chýlí k závěru... A tímto dílem končí i naše biblické putování. A nebo teprve začíná?!

Tentokrát je otázek 11, aby ani jediný den nezůstal bez listování v "mapě".

Pravidla najdeš v 1. díle.

Výhledy z vrcholků (úroveň 3)

21.         Kdo se v NZ jednou narodil a dvakrát zemřel? (Alespoň 3 jména.)
22.         Nad kterými městy Ježíš vyřkl: „Běda vám!“?
23.         Ve kterém městě se Ježíš setkal s nevírou a nemohl tak učinit žádný mocný čin?
24.        V čím domě umyla Ježíšovi jedna žena nohy svými slzami?
25.        V jaké vesnici jiná žena Ježíšovi učinila totéž, ale ne slzami, nýbrž nardem?
26.        Kterému Ježíšovu zázraku předcházejí slova „Pane nejsem hoden…“?
27.        Jakého povolání byl ten, který aby viděl Ježíše, vylezl na strom?
28.        Jak se jmenovali dva poutníci do Emauz?
29.        Kolik dní Šavel neviděl při svém obrácení?
30.        Kde a proč apoštola Pavla pokládali místní obyvatelé za boha?
31.        Co volá nevěsta spolu s Duchem?

Pro zopakování:

Pokud tě tento biblický test inspiroval a chtěl(a) by sis zkusit i jeho soutěžní část, připomínáme, že vyhrává každý! Každý, kdo nám spolu se správnými odpověďmi (+ odkaz na verš v Písmu, kde to našel) napíše jedno své osobní zamyšlení nad jakýmkoliv srpnovým nedělním evangeliem! K vybrání bude z několika knih s biblickou tematikou z našeho nakladatelství. Knihy si bude možné vybrat osobně v našem knihkupectví během druhé půlky září a celého října.

Pro ty, kdo se zapojí na dálku a nedostanou se k nám do knihkupectví, přibalíme zvolenou knihu do balíčku – pokud učiní během září nebo října objednávku (není v našich možnostech platit všem výhercům poštovné, proto volíme tento způsob).

Správné odpovědi najdeš na naší webové stránce www.paulinky.cz v druhé půli září.

Odpovědi posílej na tento email: andrea(at)paulinky.cz
Už se těším na  "zprávy z cest"!