GPS pro putování Adventem

První směrovka pro adventní putování. I kdybych už nepřidala další, tohle je jistá cesta, kterou putovat Adventem směrem k Vánocům.

Výchozí bod: Ty sám/sama

 

Zvol cestu: (obě cesty je nejlepší spojit!)

Nejrychlejší – ze své strany nasaď vše: použij dobrou vůli a vytrvalost.
Ekonomická – ze strany Boží přijmi vše: žij ze svátostí a pros Ducha svatého o pomoc.

 

Orientační body: Bible, mše svatá (pro horlivce i modlitba církve), svátosti, společenství

 

Cíl: Slovo, jenž se stalo tělem

 

Nabízím ti cestu, jak projít adventní čas tak, abys o Narození Páně vskutku mohl/a říci: ano, narodil se i pro mě a narodil se ve mně (v mém životě). Jak jít přímo k cíli a neztratit se v detailech, v mnoha předsevzetích, které končí hned druhý den, …, jak se nezbláznit, když svět okolo blázní?
Máš denně 10 minut, které chceš dát Bohu jako čas setkání; čas pozvání, aby vstoupil do tvého života, aby ho naplnil a dal mu smysl; aby ti ukázal cestu, navedl tě k „správným směrem“?

Ještě než vyrazíš, nachystej si zavazadlo na cestu: Není třeba, aby bylo velké. Stačí, když se ti do něj vejde Bible a sešitek. Nemáš-li Bibli doma, ani to nevadí, neboť na internetu se dá najít vše, včetně textů, které přináší liturgie mše svaté – jsou to texty, kterým naslouchají všichni katolíci po celém světě – není to úžasné společenství, ke kterému Bůh promlouvá?! (Omlouvám se nekatolíkům či katolíkům ne-římského ritu, mám jen zkušenost s meditací textů z naší liturgie).
Adventní texty jsou totiž vybírány speciálně pro tento čas a tak není nutné hledat „cosi navíc“. Stačí každý den sledovat to, co ti církev nabízí. A jak to zjistíš? Třeba na tomto webu (díky Katuldě, která mi to pomohla najít).

 

Doporučuji ti také (pokud ti tento způsob dialogu s Bohem padne do srdce) liturgický kapesní diář od paulínek (existuje i ve velkém vydání, ale pro začátek bude stačit i ten malý): zde jsou na každý den uvedena liturgická čtení a pro horlivce i modlitba breviáře, je zde i místečko na zapsání si „poznámky“.

 

 

 

 

Tak a jde se na to

Každý den o samotě s Bohem

Ty: s rozhodnutím nemyslet teď na nic jiného, nesledovat mobil apod., ale nasměrovat srdce k Bohu, nepřetvařovat se, být sám/sama sebou.

Bůh: existuje a ví o tobě, řekni mu, že i ty o něm víš, popros ho, ať se ti dává konkrétněji poznat, ať ti pomůže vytrvat a naslouchat (modlitbu formuluj vlastními slovy a nebo jen skrze znamení kříže, prosbu k Duchu svatému a Sláva Otci).

Místo: konkrétní v tvém pokoji, venku cestou do školy, práce, při procházce…v kostele; takové, kde tě nikdo nebude rušit a ty se budeš cítit svobodně. Můžeš si toto místo vyzdobit svící, ikonou, otevřenou Biblí…

Čas: 10 minut a to z takového momentu dne, kdy nejsi unaven(a) a kdy tě nepronásleduje tisíc myšlenek či povinností v tvém okolí – zkus být nekompromisní a najít si stejný moment dne pro všechny dny (co takhle budík o 10 minut dříve? A nebo o 10 minut dříve vypnout PC?)

Slovo k naslouchání: Přečti si liturgická čtení toho dne. Na začátku třeba jen evangelium, abys tvůj čas s Bohem nevyplnil(a) jen čtením. Čti pomalu, klidně i znova. Není to jen tak nějaké čtení, je to Bůh, který k tobě promlouvá.

Ptej se: Co má společného s mým životem - s dnešním dnem - slovo, které teď čtu? Dopřej si chvilku, aby ti někde uvnitř tebe „brnklo o vnitřní ucho“ právě to slovo, který ti posvítí na celý den před tebou a nebo objasní to, co jsi přes den prožil(a). Nečekej velké zázraky, Bůh promlouvá normálně…

 

Slovo k vyřčení: Bůh promluvil, teď je řada na tobě. Obrať se k němu jako k někomu velmi blízkému. Spontánně vyjádři na základě čteného textu prosbu, díky, otázku, volání o pomoc… Žádné romány, stačí i věta – z tvého srdce! Můžeš zakončit svou řeč k Bohu slovy žalmu – v liturgii je vybírán v harmonii se čteními.

 

Slovo k žití: Pokud tuto modlitbu konáš už ráno, máš výhodu – do celého dne si tak neseš „klíčové slovo“. Ne že by tě už nepotkávaly problémy a těžkosti, ale ty máš možnost vidět je jinak! Pozoruj, jak ráno meditované slovo dostane během dne nové odstíny, jak ti po určitém čase přijde normální, že v okamžiku hádky, nervozity, ublížení… zazní slovo a vnese klid, přijetí; reakci, které bys normálně a „přirozeně“ nebyl(a) schopen.

 

 

Vítězství! Jsi v cíli!
Ježíš se právě v tobě rodí – žije v tvém životě
.

Není to nejkrásnější dárek, o který si můžeš Bohu říci?
On ti ho chce dát a to kdykoliv, nejen o Vánocích.
Jen čeká na tvůj první krok. Proč ne právě v Adventu?

 

 

P.S.: K čemu ten sešítek či kalendářík? Zkus si každý den (třeba jen teď v Adventu) zapsat slovo, verš, myšlenku, modlitbu z každého dne. Když se pak ohlédneš, uvidíš cestu, kterou jsi prošel(a) – jako stopy v čerstvě napadlém sněhu. Ta slova jdoucí za sebou ti možná dají pochopit i věci z odstupu tak jako pohled na krajinu z výšky. Budeš-li listovat po pár týdnech či měsících, zjistíš, že si dosud pamatuješ okamžiky, kde se ti opravdu rozbušilo srdce – bude to tvá paměť na putování s Bohem!

 

 

 

Jednou týdně ve společenství

Chodíš pravidelně do nějakého společenství a nebo máš kolem sebe pár přátel, kteří to myslí s křesťanstvím vážně? Proč neprožít podobné dobrodružství s Božím slovem společně?! Tato zkušenost vás víc sjednotí, poznáte se tak, jak se ještě neznáte, odhalíte krásu v druhém (kdo by to řekl, že ten ťuňta/fintivka myslí tak hluboce?), navzájem se obohatíte a povzbudíte se k vytrvalosti. Existují různé způsoby a metody lectio divina (klasický model najdeš na Signálech apoštola Pavla).

Nejen začátečníkům a falešným začátečníkům nabízím způsob, kterým se již delší čas modlíme společně v noviciátu i v komunitě. Je snadný, není třeba speciální přípravy a člověk nemá pocit, že se při tom nějak „shodí“. Klikni si na Pět svící.

 

 

 

Doporučuji k společné meditaci text nedělního evangelia (ve společenství se na tom společně domluvte, zda ano a zda jen evangelium a nebo i víc).


Komentáře k nedělním textům (může te je použít, ale nemusíte) najdeš opět na internetu. Z vlastní zkušenosti doporučuji od P. Angela Scarana na
www.pastorace.cz a nebo stručnější, ale mnohdy o to více pádnější E-neděle s e-vangeliem on-life od mé spolusestry Anny, které signální tým zde vyvěšuje (archiv za poslední tři roky najdeš zde). Opět však nejde o dokonalé odhalení historických a teologických významů, ale o to, co konkrétně říká slovo do tvého života a pro vaše společenství.

 

Každopádně zaručuji, že už se v neděli na mši nebudeš „nudit“, protože najednou uslyšíš něco blízkého; slovo, kterého ses dotýkal(a)…slovo uzdravující, kárající, utišující, povzbuzující.

Modlím se za tebe, čtenáři a čtenářko, abys to zkusil(a) a vytrval(a) alespoň pár dní. Aby se Bůh usadil v tvém životě a každý den k tobě promlouval a ty se s ním naučila rozprávět jako s blízkým přítelem. Poznáš nejen pravou Boží tvář, ale především ve slovech Písma najdeš pravdu o sobě, o smyslu tvého života; objevíš Ježíše – poslední a definitivní slovo Boží; Ježíše, který žil podobný život jako ty – rozhodl se být člověkem, aby se člověk mohl stát Bohem (sv. Augustina, Sermo 13). Kéž brzy zakusíš, jak rozjímané slovo nese dobro nejen do tvého života, ale i užitek pro všechny okolo tebe (viz Mk 4,3-9) a naplní tě radost, že jsi členem velké Boží rodiny těch, kdo slyší a plní Boží slovo (viz Lk 8,19-21).

 


Tvá o pár krůčků starší spolupoutnice na cestě s Bohem!