Pět svící

(5 okamžiků lectio divina podle paulínské metody: Ježíš Mistr, Cesta, Pravda a Život)

1. krok: Ztišení, vzývání Ducha svatého, umístění Písma na viditelné místo, píseň o světle.
Přečte se poprvé meditovaný text. Zapálení první svíce.
Ticho.
(
Může se zpívat nějaký odpovídající refrén mezi jednotlivými kroky.)

2. krok: Ježíš Pravda
Po druhé se opět přečte celý text, poté se zapálí druhá svíce.
Pak každý ze zúčastněných přečte slovo či větu, která ho nejvíce oslovila. Jen přečte, bez vysvětlivek a komentářů, v klidu.
Ticho.

3. krok: Ježíš Cesta
Po třetí se čte text a na konci se zapálí třetí svíce.
Nyní každý ze zúčastněných krátce okomentuje slovo či větu, kterou předtím vybral. Komentář má být osobní (mluví se v 1. os. jed. č.), ne všeobecný. Velmi stručně, žádné romány. Kdo se necítí, nemusí promluvit.
Ticho.

4. krok: Ježíš Život
Po čtvrté se čte celý úryvek a zažehne se čtvrtá svíce.
Každý je nyní pozván vyslovit krátkou modlitbu, která vychází z vybraného slova, věty a která je propojena i s předešlým komentářem. Modlitba by měla být formulována ve stylu litanií, aby na konci mohli všichni odpovědět (refrénem, zpěv taize, domluvená formulace jako „Pane, vyslyš nás“ atd.)
Ticho.

 5. krok: Páté přečtení celého úryvku a zapálení páté svíce.
Každý vnitřně ještě „zažívá“ meditované a modlené slovo.
Následuje modlitba Otčenáše.

Konec.

Tímto modlitba však nekončí, měla by přejít do života tak, že meditované slovo se začne žít, ovlivňovat slova a postoje každého z nás.