Určeno těm, kdo doposud nevěděli, jak se rozhodnout. Přesvědčení mě mazat z přátel nemusí, já je taky nemažu:-)

Martin je člověk, který je totálně pro-life, pomáhal mi psát texty proti eutanásii, umělému oplodňování atd. Vše z pohledu katol.morálky promyšleno+opřeno o kritické smýšlení, fakta a vlastní zkušenost. Ale už se nevydržel dívat na antivax a kam to vede.

P. MUDr. Mgr. Martin Moravec, O.Cr.

Interní klinika FN Královské Vinohrady, Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK, lékař, kněz, nemocniční kaplan a vysokoškolský pedagog