Závěrečný den svatodušního putování: co mají sluchátka společného s Duchem Svatým? 

 

Posilni nás ke službě, Duchu Svatý.