Zatímco si Anna pomalu odškrtává jména sester, které již věčné sliby složily, my se v Praze na ty její teprve chystáme. Úplně jako první je 15.6. v Pákistánu skládala s. Sobia... A je to apoštolát našich sester v Pákistánu, na který si Anna přeje přispět skrze "vaše dárky" ke slibům. Prosím, nenoste čokolády a svíčky, ale pokud chcete, přispějte k šíření evangelia v Pákistánu. Díky.

A protože je vždy snazší pomoci těm, které známe, tedy zde malé seznámení se s. Sobií.

Sestra Sobia není povídavý typ. Ale není ani uzavřený introvert. Vlastně, ve svém rodném jazyce urdu toho napovídá určitě mnohem víc. Na její italštině i angličtině je totiž poznat, že její mateřština musí mít zcela jiný myšlenkový systém. Hodně toho však řekne svým úsměvem a pronikavýma hnědýma očima. A vůbec, Pákistán – země, z níž pochází, je pro Evropana naprosto jiný svět. Pozná se to například i v situaci, když u stolu sestra Sobia s nadšením vysvětluje, jaké oči mají hadi, a jak se k nim má člověk chovat, aby se s ním spřátelil. Takové téma se v našich zeměpisných šířkách asi sotva dostane do běžné debaty. Navzdory obrovské rozdílnosti kultur je však ve společenství sester, které sdílejí totéž charisma, milují téhož Krista a svůj život vsadily na tentýž ideál, intenzivně cítit, že existují skutečnosti, které dokážou zcela spolehlivě stmelovat i lidi z různých koutů světa.  To, co sestra Sobia řekla na kameru, to také dosvědčuje...

 

Vyznání s. Anny: https://neposeda.signaly.cz/1206/zivotni-partner-ktery-nikdy-nepodrzi?startTime=2012-06-21+19%3A23%3A41#snippet-comments-comments