Až do Slavnosti Zjevení Páně nás doprovází 1. díl Rozmluv s Bohem. Pokud chcete, můžete až do června na svůj stolek položit 6. díl, který zahrnuje Slavnosti a svátky pro leden až červen. Na leden jich obsahuje 14 (včetně Týdne modliteb za jednotu křesťanů).V liturgii nás v mezidobí v letošním liturgickém roce doprovází evangelista Marek. Jeho evangelium postupně přibližuje S. Fausti v knize Nad evangeliem podle Marka. Při příležitosti prezentace jeho knih na Slovensku (v pondělí a v úterý příštího týdne), zaslal jejich autor tento "vzkaz":  

Bůh, který se stává Dítětem, aby se nám vložil do náruče, nám zjevuje celé tajemství Boha a člověka. Sděluje nám, kým je on pro nás, a kým jsme my pro něj. Všechna evangelia nám vyprávějí o Ježíšově těle vydaném do rukou lidí. Zrodily se kolem eucharistického stolu na vysvětlení toho, co znamenají slova: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku!“

Se srdečným pozdravem a s přáním radosti a pokoje,

P. Silvano Fausti