Program letošní Katolické charismatické konference v Brně se již rozběhl na plné obrátky. Jako paulínky jsme více vzadu u knih. Účastníme se modliteb, ale přednášky si vyslechneme až z nahrávek. Přesto jsme jednu "duchovní lekci" už dostaly...

Jejím autorem je malý klučina, který nám přišel pomáhat balit  "Boží slovíčko" (jako vloni i předloni). Nabídly jsme jemu i jeho kamarádům, že jim za pomoc něco dáme (tak jako i ostatním pomocníkům). Ale on odpověděl: JÁ TO DĚLÁM ZADARMO, PROTOŽE VY TO SLOVÍČKO ZADARMO TAKY DÁVÁTE!


Nedá se zapomenout na to, co řekl a že to neřekl z nijaké vypočítavosti/líbivosti, ale z upřímné dětské pravdomluvnosti. Kde se v něm však takový hluboký postřeh vzal? I když letošní motto konference je: "Udělejte všechno, co vám řekne" (Jan 2,5), pro nás dostalo ještě podtitul: "Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte" (Mt 10,8).

Knihy zadarmo rozdat nemůžeme, ale protože jsme stále zcela zdarma obdarovávány Bohem přímo nebo skrze lidské prostřednictví,  záleží jen na nás, kdy a zda si to jako onen chlapec tak jasně uvědomíme a  začneme se dělit bez očekávání nějaké odměny...

 


To je fotka z mobilu v příšeří, ale abyste mi věřili, že to byl skutečně docela malý kluk...