95. narozeniny Dcer sv. Pavla      

Nejedná se o součet let sester v pražské komunitě, ale o 95. výročí od našeho nenápadného vzniku 15. června 1915 v piemonstké Albě (sever Itálie).

Sám zakladatel v roce 1923 takto popsal náš vznik: "Počátky Dcer sv. Pavla jsou ještě pokornější a skrytější než vznik Společnosti sv. Pavla. I ony se zrodily beze jména, bez domu; tak, že si toho nikdo ani nevšiml. Vždyť hořčičné zrnko je jedno z nejmenších."

Dcery sv. Pavla vznikly, aby zasvětily život dobrému tisku. Protože zatím neměly tiskárnu a tak začaly šít košile pro vojenské potřeby (24. 5. 1915 Itálie vstoupila do války). Netrvalo dlouho,  do Dílny přicházely nové dívky a zanedlouho se začalo ujasňovat, jaký záměr má Pán s jejich povoláním... Od té doby potkáte paulínky na všech kontinentech, v redakcích, studiích, knihkupectvích, za mikrofonem i kamerou, ...

 


Blahoslavenství Dcer sv. Pavla

Modlitba za univerzální Dcery sv. Pavla, ať už žijí, apoštolsky působí, modlí se a obětují na jakémkoliv z pěti kontinentů světa.

Blahoslavené kroky těch, kdo zvěstují dobro a pokoj.

Blahoslavené služebnice církve, které mají srdce jako je srdce této matky.

Blahoslavené Boží poutnice, které v tichu kláštera zkoumají cesty světa, a pak po nich kráčejí, aby se dostaly k duším.

Blahoslavení tito andělé Páně, kteří vyhledávají lidi, jež ztratili, nebo ještě vůbec nepoznali cestu církve.

Blahoslavené velvyslankyně Ježíšovy, které do každé rodiny přinášejí evangelium lásky.

Blahoslavené pomocnice kněžské horlivosti, které v tichu hlásají Ježíše Krista, Cestu, Pravdu a Život.

Blahoslavené ty, které napodobují Marii, jež představila Ježíše pastýřům, mudrcům, těm, kdo byli v chrámě, učedníkům i světu.

Požehnané Dcery svatého Pavla, které mají stejné srdce jako jejich otec, šíří jeho slovo a spolu s ním – v utrpení, v modlitbě i v práci kráčejí cestou, kterou jim Bůh určil.

Cesty z různých částí světa směřují k jednomu cíli. Tam je Ježíš a čeká na vás: „Vstupte požehnané, do Království mého Otce.“

Ať na ně sestoupí požehnání Boha Otce, Syna i Ducha svatého a ať je provází, aby kráčely dál a přinášely trvalé plody ke slávě Boží a pro pokoj lidem. Amen.

(bl. Jakub Alberione, 1922)