"Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně" (Píseň písní 7,11).

Kázání z mých slibů

Toto je můj příspěvek k dnešnímu dni zasvěceného života - už je to i můj svátek :-)

 


Řeholní sliby Andrea – 30. 1. 2010 (kázání P. Jendy Balíka)

 

Andreu známe dlouhá léta. Co se dnes chystá udělat? Něco zvláštního. Pro někoho dokonce nepochopitelného. Nejedná se o bláznivý krok? Uvažujme.

Co je nevětší důstojností člověka? Křest. Spojení s Kristem.

Víme však, že Pán Ježíš hovoří i o třech radách: čistoty, chudoby a poslušnosti. Ty jsou ale pobídkou pro každého pokřtěného. Vždyť žít v lásce k druhým, sloužit, dělit se s druhými, zvláště potřebnými, o svůj majetek, být poslušný vůli Boží, o to vše se živá víra snaží.

Nestačí tedy být poctivým křesťanem? Pro většinu křesťanů samozřejmě ano. Ale ne pro všechny! A v tom je tedy onen význam dnešního dne.

Ježíš touží po tom, aby na jeho lásku někteří lidé odpověděli zcela zvláštní, intenzivní láskou. To je význam biblických slov, která zazněla:

Bůh říká: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna.“ (Jer)

Ježíš se na ně obrátil a řekl jim: „Pojďte za mnou.“ (Mt 4,19)

Co to tedy znamená zasvětit svůj život Bohu?

- Odpovědět na Boží lásku celou svou bytostí, celou svojí lidskou láskou, zamilovat se do Krista mimořádným způsobem.

- Ukazovat svým životem, že Bůh je láska.

- Jako člověk žít v lásce to podstatné – udělat ze svého života dar pro Boha a pro druhé lidi, sloužit druhým lidem.

Zároveň ale je třeba říci i toto: Dalším důvodem toho, že se někdo zasvěcuje Bohu, je skutečnost, že jsou nutní lidé, kteří v tomto světě slouží jako orientační body, svědčí o pravé naději a objasňují, v čem spočívá skutečná láska.

Proto existují tři řeholní sliby.

1) Slib chudoby:

V době, kdy podléháme pocitu, že nás udělá šťastnými vlastnit, mít, ukazuje řeholnice, že k lidskému životu patří i skromnost, umírněnost a schopnost odříci si z lásky k sobě či druhým zbytečné a někdy i dovolené.

2) Slib poslušnosti:

Svobodu dnes hodnotíme nade vše. Co tedy způsobuje, že tak často končíme v nesvobodě? Ten, kdo vykoná slib poslušnosti, je pro nás svědkem, že skutečnou svobodu člověk získává jako plod lásky s Ježíšem, jako výsledek vztahu člověka se svým Stvořitelem.

3) Slib čistoty (sexuální zdrženlivosti):

Dnes se lidé domnívají, že mají právo na sex kdykoliv a v jakékoliv podobě. Mají za to, že sex ud ělá člověka šťastným. Avšak sex, tento krásný Boží dar, může člověk snadno prožívat bez lásky, bez hlubokého vztahu, jen jako svou pudovou potřebu, pro zábavu.

Ten, kdo volí panenství, celibát pro Boží království, ukazuje, že naplnit člověka dokáže jen láska, která žije pro štěstí druhého.
A konečně je slib čistoty také připomínkou, že cílem života je nebe, kde se nebudeme ženit ani vdávat a přitom budeme nesmírně šťastni: duchovně i tělesně.

Má tedy smysl zasvětit svůj život Bohu? Samozřejmě ANO!
Jedná se o odpověď na lásku Ježíšovu. Kdo se zamiluje do Ježíše tak mocně, že mu vše dá, ten je pak velkým darem pro celý svět.

Milá Andreo, přejeme Ti, abys byla po celý život věrná svému dnešnímu rozhodnutí, a děkujeme Ti, že nám ukazuješ na pravé lidské hodnoty, které tebe i nás udělají šťastnými.


Fotka je důkazem, že jsem po kázání skutečně slib složila
(právě ho čtu).

 

 

Sdílet

Komentáře

Kleine-Biene-Maja Milá Andrejko,<br />
děkuju Ti za tvé veliké a nádherné rozhodnutí. <br />
Přeju Ti nádherné prožívání života v blízkosti toho Nejmilejšího, který nikdy nezklame, a naplňuje život až po okraj... A přeju ti, aby Ti Láska vždycky zářila z očí ;). +

Maaaja Gratuluji Andreo:-)<br />
+ :-)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio