Kdo se nebojí přemýšlet, ať si poslechne tyto dva "úlovky", které jsem našla na webu TV-MIS. Nestačí si je poslechnout jednou a za poklusu... Stojí to za to popřemýšlet, slyšet názor někoho, kdo má rozhled teoretický/teologický i zkušenost.

Tomáš Halík: Dilemata ve víře a vztahu k církvi (přednáška natočena 3.5.2008)

V této přednášce, konané v rámci Studentského Velehradu 2008, se Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. snaží odpovědět studentům na otázky: Jaká je správná podoba ekumenismu a vztahu k ostatním církvím? Jakou podobu mají mít misie a respekt vůči ostatním náboženstvím? Jak moc se máme snažit být co nejvíce v prostředí věřících lidí? Nakolik je možné mluvit s nevěřícími lidmi o víře ve filozofické rovině a neminout se s podstatou naší víry? Jak moc se máme a mužeme snažit hledat nové interpretace a prožívání naší víry a jak moc je důležité držet se tradice? Co dělat, když se naše názory na některá témata rozcházejí s učením církve? Jak církev reformovat a neztratit podstatu?

www.tv-mis.cz/titul.php?id=416


Kardinál Tomáš Špidlík: Evropská kultura (přednáška natočena: 17.5.2007)

Za hodinu se zde dozvíte víc, než kolik byste vyčetli v knihách za týdny... Kardinál Tomáš Špidlík, SJ velmi působivě shrnuje kořeny evropské kultury, její přednosti, slabosti, perspektivy a přínos slovanských národů k její budoucnosti... Přednáška kardinála Tomáše Špidlíka byla pronesena na půdě Filosofické fakulty Masarykovy univezity v Brně - uspořádána ve spolupráci s VKH Brno.

www.tv-mis.cz/titul.php?id=275

Na oba dva "Tomáše" mám kontakt, kdyby někdo z přemýšlivců měl zájem o dialog na úrovni.