Zakončení Roku apoštola Pavla u paulínek.

NEJEN nositele jména Pavel/Pavla/Pavlína zveme na sobotní podvečer 27.června do areálu Panny Marie Sněžné na Jungmannově nám. v Praze 1.

Dcery sv. Pavla se společně s vámi chtějí symbolicky rozloučit s jubilejním rokem velkého apoštola národů.

18:00 mše svatá, po té četba vybraných úryvů z jeho listů prokládaná hudebními výstupy, společentví a závěrečná modlitba.

Nositele jména Pavel, Pavla a Pavlína zveme, aby se ozvali na emailovou adresu
andrea@paulinky.cz nebo zde na Signálech Neposedě, neboť hledáme čtenáře pavlovských listů, kteří nosí jeho jméno.
 

PS: samozřejmě, že i hudebníci jsou hledáni!