Den modliteb za sdělovací prostředky a Dcery sv. Pavla

Zítra si celá církev připomíná Den modliteb za sdělovací prostředky. Nejen 1x za rok, ale každý den se Dcery sv. Pavla  modlí a ve svém apoštolátu obětují za všechny, kteří v médiích působí anebo jsou v jejich vlivu (dobrém i špatném).

Původně jsem zamýšlela delší článek, ale právě proto, abych nezanedbala povinnosti v apoštolátu, modlitbu a nakonec také trochu spánku, vkládám "jen" naši modlitbu, kterou se často za média modlíme.

Pavlovské sebeobětování (Přímluvná modlitba)

Pane, ve spojení s kněžími, kteří dnes slaví mši svatou, obětuji ti Ježíše v Hostii a sebe sama, malou oběť.

  • Na odčinění chyb a pohoršení, které jsou ve světě šířeny sdělovacími prostředky.
  • Na vyprošení tvého milosrdenství pro ty, kdo se obelhávání a svádění těmito mocnými prostředky vzdalují od tvé otcovské lásky.
  • Za obrácení těch, kdo pomocí těchto prostředků znevažují učitelský úřad Krista a církve a tak zavádějí mysl, srdce a činnost lidí.
  • Za to, aby všichni mohli následovat jen a jen toho, kterého jsi ty, Otče, ve štědrosti své lásky poslal na tento svět a prohlásil jsi o něm: "Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte".
  • Za poznání a hlásání pravdy, že pouze Ježíš, vtělené Slovo, je dokonalý Mistr a jistá cesta, která vede k poznání Otce a k účasti na jeho životě.
  • Za to, aby v církvi rostl počet kněží, řeholníků, řeholnic a laiků, kteří svým zasvěcením se apoštolátu sdělovacích prostředků, hlásají celému světu poselství spásy.
  • Za to, aby ti, kdo působí v médiích, byli moudrými lidmi vedenými duchem evangelia a aby ve sdělovacích prostředcích vydávali svědectví křesťanského života.
  • Za to, aby v oblasti sdělovacích prostředků přibývalo křesťanských iniciativ a aby účinně podporovaly pravé lidské a křesťanské hodnoty.
  • Za to, abychom my všichni - znajíce svou nevědomost a ubohost - cítili potřebu s pokorou a důvěrou přistupovat k prameni života, sytili se tvým Slovem, Otče, a Kristovým Tělem a tak vyprošovali pro všechny lidi světlo, lásku a milosrdenství.

V mé modlitební knížce má tato modlitba ještě malé varianty (konkrétními skutky se připojuji k jednotlivým úmyslům) a na závěr následuje pěkně se rozrůstající seznam "mediálních přátel" a různých aktivit, v ČR i v Itálii. Zatím je v mém sešítku ještě místečko na dopsání dalších...

PS: v naší Paulínské rodině je právě dnešek svátkem Panny Marie, Královny apoštolů. Je to ona, kdo učí nové apoštoly nést světu Ježíše - radostnou zvěst.

Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás! 

Pomyslně z Uherského Brodu (už po Bibli24) mává unavená, ale stále ještě neposedná Andrea