"Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně" (Píseň písní 7,11).

Modlitební tip pro katechumeny, jejich kmotry a všechny pokřtěné

Modlitba kmotra/kmotry
Nebeský Otče, děkuji ti, žes mě povolal, abych doprovázel jedno z tvých dětí na cestě následování tvého Syna. Děkuji ti za dary, kterými naplňuješ jeho (její) i moje srdce, a prosím tě, abych byl pro něj (ni) nástrojem tvé lásky. Učiň, Bože, aby můj svěřenec (moje svěřenkyně) stále lépe poznával(a) tvého Syna, aby se mu stále více podobal(a) a aby působením Ducha svatého provždy zůstával(a) sjednocen(a) s církví. Ať roste v moudrosti a svatosti. Amen.

Modlitba za kmotra/kmotru
Nebeský Otče, děkuji ti, žes mi dal staršího bratra (starší sestru) ve víře, který(á) mě může doprovázet na mé cestě a pomáhat mi svou modlitbou. Prosím tě, daruj mu (jí) moudrost a věrnost, aby byl(a) zářivým příkladem víry, lásky a naděje nejen pro mě, ale také pro všechny, které ve svém životě potkává. Amen.

Poděkování za křest
Děkuji ti, nebeský Otče, že jsem se ve křtu narodil z vody a z Ducha svatého k novému životu. Mohu se nazývat tvým dítětem, poněvadž tys mi daroval podíl na svém životě.
Děkuji ti, Ježíši Kriste, za tvou smrt a vzkříšení. Jsem k tobě připojen jako ratolest k vinnému kmeni. Jsem část tvého Těla, jsem přičleněn k svatému lidu, k chvále Otce.
Děkuji ti, Duchu svatý, že do mého srdce vešla tvá láska. Ty žiješ ve mně a vedeš mě k životu oslavování Boha a služby bratřím. Chci jednou obdržet se všemi svatými dědictví, které je připraveno těm, kdo Boha milují. Amen.

Modlitby jsem převzala z naší poslední knížečky z edice Do kapsy: Zrození z vody a Ducha svatého - život ze svátosti křtu.

 

Vedle modliteb za kmotry, vysluhovatele křtu a modlitby kmotra za kmotřence, obsahuje obnovu křestního vyznání a modlitbu poděkování za křest. Delší první část je věnována katechezi o křtu a vysvětlení svátostných znamení.

Ikdyž knížečka z naší dílny (vznikala v kapli a v redakci) stojí jen 30 Kč, je mi jasné, že ne každý si ji může koupit a nebo má šanci si ji koupit, proto sestry souhlasily, že zveřejním alespoň ty "nejdůležitější" modlitby. Ani ty další texty nejsou vůbec k zahození:-)Sdílet

Komentáře

Pankoj Další skvělý tip na knihu.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio