"Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně" (Píseň písní 7,11).

OTČENÁŠ pro rok 2009

28. 12. 2008 20:33

OTČE NÁŠ pro rok 2009

 

Dříve než poprvé v roce 2009 vyslovíš modlitbu, kterou naučil Ježíš své učedníky a kterou se modlí s těmi, kdo se v jeho jménu shromažďují, popřemýšlej nad tímto…

 

Neříkej OTČE,

pokud se každý den nechováš jako syn/dcera.

 

Nevyslovuj NÁŠ,

jestliže žiješ sobecky vyčleněn/a od druhých.

 

Neříkej JENŽ JSI NA NEBESÍCH,

pokud myslíš jen na věci pozemské.

 

Nevyslovuj POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ,

jestliže ho nectíš.

 

Neříkej PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ,

pokud ho zaměňuješ s materiálním úspěchem.

 

Nevyslovuj BUĎ VŮLE TVÁ,

jestliže ji nepřijímáš, když něco „stojí“.

 

Neříkej CHLÉB NÁŠ DEJ NÁM DNES,

pokud přehlížíš lidi, kteří trpí hlady, nemají žádné prostředky k životu a možnost vzdělání.

 

Nevyslovuj ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY,

jestliže v srdci uchováváš zášť vůči svému bratru.

 

Neříkej NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ,

pokud jsi rozhodnut/a žít v hříchu i nadále.

 

Nevyslovuj ZBAV NÁS OD ZLÉHO,

jestliže se sám/a nestavíš do pozice proti zlu.

 

Neříkej AMEN,

Pokud nebereš vážně všechna tato slova.

 

(Text jsem našla v italštině bez uvedení autora, pravděpodobně je velmi známý, ale ke mně se v češtině dosud nedostal, třeba ani ty ho ještě neznáš.)

 

 

Sdílet

Komentáře

fishJFM Myslím, že opravdu nejde o dokonalost, to je věc Pánova:), ale jde o upřímnost, o otevřenost srdce.<br />
<br />
Jak řekla Neposeda, jde o setkání s Taťkou, takže i když jsme děti žvatlající, On je táta přijímající;)

lmjk Díky, moc hezký postřeh k novoročnímu zamyšlení. Nabízím něco podobného na osobním webu: http://web.katolik.cz/jph-lmjk (v zajímavostech). Odkaz jen na článek zde: http://web.katolik.cz/jph-lmjk/zaji14.htm<br />
Požehnaný nový rok :-)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio