Přátelé, od zítra začíná Týden modliteb za povolání. Tady v Římě je spousta aktivit. Ale jak jsem zjistila, i v ČR se začíná dít něco víc... (ten tajný špión je má spolusestra Anna, která tvoří tým pastorace povolání a jež je i autorkou doprovodného plakátu). 

Ty, kteří nejsou lhostejni k své budoucnosti a nemají strach si klást otázky (vždyť i manželství není něco "zbytkového" pro ty, co se nevešli jinam), zvu na nově vznikající stránky www.hledampovolani.cz

Zatím jsou chudičké, ale to je jen první krůček... Na úvodní stránce vás uvítají těmito slovy: 

Prožij i Ty tu velikou radost, když najdeš, po čem v hloubi svého srdce toužíš a co hledáš! Zamýšlíš-li se nad svým místem v životě, jak svůj život prožít a čím ho naplnit, pak Ti mohou pomoci i tyto stránky.
Můžeš zde najít informace, myšlenky, podněty a modlitby a v neposlední řadě také kontakty na osoby, které by Ti v Tvém hledání mohly pomoci.
Kéž se i na Tobě naplní slova Kristova : „Hledejte a naleznete“.

PS: A máš-li už "jasno", proč se nepřipojit k modlitbě za druhé?!