Den čtvrtý (na pondělí).

 

Neměj strach zamířit výš, nechat se Bohem milovat a být osvobozen. 

Neměj strach nechat se vést Duchem Svatým.