Z Andrejčina deníčku

"Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně" (Píseň písní 7,11).

Archiv Duben 2020

Co čas karantény naučil vás?

Tak jsem se nakonec dočkala tří minut slávy na TV NOVA. Ani nevím, jak se ten kontaktní pořad jmenuje. Byl jen pro dobu karantény. Měla jsem něco říci o Bostonu, o situaci u nás v klášteře a vůbec v USA. Chtěla jsem mluvit o mnoha "obyčejných"…

Poutní růženec

Pro naši on-line modlitební skupinu na dnešek chystám podněty pro tzv. poutní růženec podle Andrey. Vznikl kdysi při akcích s mládeží, když jsme putovaly po horách (byly jsme jen sestry a dívky). Ne každý má růženec v kapse a ne každý si pamatuje…

Na procházce s Ježíšem

Představte si sami sebe na svém oblíbeném procházkovém místě (nebo přímo na něj vyražte), zkuste si představit, jak se k vám připojeje Někdo. Co byste mu řekli o tom, jak teď prožíváte tyto dny, svou víru, svá očekávání, ...? V tichém naslouchání mu…

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Poselství dne: Zmrtvýchvstání Páně(Sk 10,34.37–43; Kol 3,1–4 nebo 1Kor 5,6b–8; Jan 20,1–9 nebo Lk 24,13–35)Podobně jako je tendence směšovat Bílou sobotu s Velikonoční vigilií, lidé se také často domnívají, že Velikonoční triduum („Svaté třídení“)…

Bílá sobota

Poselství dne: Bílá sobotaBílou sobotu jsme si, bohužel, zvykli spojovat s velikonoční vigilií. Je to však chyba, protože ta patří ke slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a jen v jejím kontextu je chápána a prožívána správně. Navíc, tímto způsobem se…

Velký pátek

Poselství dne: Velký pátek (Iz 52,13–53,12; Žid 4,14–16; 5,7–9; Jan 18,1–19,42)Těžiště dnešních liturgických čtení spočívá bezesporu v Pašijích podle Jana. Porozumět jejich poselství pro nás není snadné, protože jejich vyznění je velmi odlišné od…

Zelený čtvrtek

Poselství dne: Zelený Čtvrtek (Ex 12,1–8.11–14; 1Kor 11,23–26; Jan 13,1–15)Všem třem biblickým úryvkům večerní liturgie je společný svátek Paschy či Pesachu, a to jako památky. Původně běžný každoroční obřad nomádů, který měl ochránit stáda…

Jeden z vás mě zradí (moje místo ve večeřadle)

Na dnešní modlitbu s přáteli on-line jsem připravila i tuto inspiraci k modlitbě. Chcete-li, "vstupte" do ní také. Jeden z Dvanácti – Jidáš Iškariotský – odešel k velekněžím a zeptal se jich: „Co mi dáte, když vám ho zradím?“ Oni s ním smluvili…

Středa Svatého týdne

Poselství dne: Středa (Iz 50,4–9a; Mt 26,14–25)Společnou myšlenku dnešních čtení lze najít v poslušnosti a službě, která je bohatě přítomná jak v prvním čtení, tak v evangeliu.Třetí píseň o Hospodinově služebníkovi (ebed Adonáj) v prvním čtení je co…

Úterý Svatého týdne

Poselství dne: Úterý (Iz 49,1–6; Jan 13,21–33.36–38)Společným jmenovatelem dnešních čtení je Boží sláva. K jejich pochopení je dobré mít na paměti, že hebrejské slovo kábód znamená nejen „slávu“, ale i „tíhu“, přesněji: sláva dané osoby spočívá v…