Z Andrejčina deníčku

"Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně" (Píseň písní 7,11).

Archiv Březen 2020

Modlitební večery SPOLEČNĚ ON-LINE

Přátelé, jste doma a nemáte se s kým se společně modlit? Dívat se na on-line mši nebo adoraci je fajn, poslouchat přednášky je taky super, ale chybí vám společenství? Po pár dnech je už "rozjetá" on-line modlitební skupina. Přijďte se pomodlit…

Modlitba za zachování ve zdraví (Duplication encouraged)

Tato modlitba se nachází v Modlitebníku Paulínské rodiny až na straně 263 v rámci modliteb na různé úmysly a v různých situacích. Věděla jsem o ní, jednou jsem na ni narazila, když jsem si onu knížku v italském originálu prolistovala stránku za…

Má to grády

Když dnešní slavnost padne do doby postní... má to pro mě grády o level vyšší. Až budeme za 9 měsíců slavit Vánoce, je dobré si vzpomenout, do jakého času se náš Bůh vtělil. Z dopisu svatého Lva Velikého, papeže:Nuže ten, který zůstávaje v podobě…

Sedím na důkazu Boží marnotratné lásky... (radostná neděle)

Dnes přede mší (ještě stále ji v klášteře můžeme slavit, ale možná byla poslední) mi došlo, že je Radostná neděle.Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze…

Ja a farizeus? Kdepak!

Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.' Já a farizej? To určitě…

Nemůžu nic dělat!

Tahle soška spícího Josefa byla pro mě "americkým" objevem. Dnes jsem k ní, do 2. patra, vykonala pouť. Chtěla jsem se na Josefa znovu podívat. Hned vedle sošky ležela otevřená Bible, se žalmem 63. Mám ho ráda, tak jsem Josefa položila uchem přímo…

Vaše tváře (tip pro kněze v čase karantény)

Sdílela jsem na facebooku, ale tady bude větší "hustota kněží".Jeden italský farář v severní Itálii sloužil mši svatou online za přítomnosti fotografií a selfie svých farníků, kteří mu je poslali jako odpověď na jeho výzvu k naplnění kostela i během…

Nastav své srdce... přijímám i za tebe... Bůh na poličce.

Dnes mě ráno při mši svaté napadla jedna má stará modlitební praxe za ty, kdo nemohou dnes přijmout eucharisti... Žiju za Velkou louží a tak, zatím, v jiných podmínkách. Sleduji však dění v Evropě. A tak od sester v Itálii vím, že u nich byly…