Z Andrejčina deníčku

"Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně" (Píseň písní 7,11).

Archiv Leden 2015

Přímluvy z dnešní mše svaté s obnovou řeholních slibů

Celebrant: Vzývejme Krista, Cestu, Pravdu a Život, který si vyvolil sv. Pavla za učitele národů, a volejme: Pane, smiluj se. 1. Modleme se za církev: za papeže Františka, za všechny biskupy a kněze, aby jako sv. Pavel hlásáním evangelia zvěstovali…