Z Andrejčina deníčku

"Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně" (Píseň písní 7,11).

Archiv Září 2012

Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Hospodine (videovzpomínka na kard. Martiniho)

Dnes jsme se dopoledne modlily slovy inspirovanými naší spiritualitou: "...abychom obývány Slovem, přebývaly v tomto čase..." Proto tak naše sestry měly blízko ke kardinálu Martini a proto jim zde v Itálii tak chybí... (jasně, že nejenom našim…