Z Andrejčina deníčku

"Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně" (Píseň písní 7,11).

Archiv Únor 2012

Milovat jako ON

Zamyšlení o Boží lásce a odpovědi lidské na ni. Video, které má spolusestra Anna připravila pro SDM 2007. Jak nádherně však padne do postní doby (2012)!

Otče náš...

Dnešní liturgie nám v evangeliu přináší modlitbu Otčenáše v podání evangelisty Matouše. Existuje mnoho výkladů této modlitby. Přináším zde jeden z nich od Adrienne von Speyr z knihy U Boha a u lidí. S přáním, aby ses i ty mohl(a) obrátit s důvěrou v…

1 myšlenka + 1 celá meditace do začátku doby postní

Jedna myšlenka do doby postní: Učiňme sami ze sebe nástroje pokoje… pokoj je ovocem lásky, porozumění, souhlasu… a proto naučme se s druhými trpět, navzájem se snášet, omlouvat druhé… Umějme mlčet a přijímat drobné křivdy, i když jsme přesvědčeni,…

Dopis od moře

Ke konci ledna odletěla sestra Anna z naší pražské komunity do Itálie, aby se spolu s dalšími sestrami z celého světa připravila na věčné sliby. Požádala jsem ji, aby k zaslané fotografii z prvních dní připojila i svou první reflexi… (zdá se mi, že…