Z Andrejčina deníčku

"Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně" (Píseň písní 7,11).

Archiv Srpen 2010

Život neustálé konverze

Ještě jednou úryvek z textů, které nás doprovázely na Božím Daru. (Dnes jsme se vrátily a ještě teď nemáme slov k vyjádření díků a úžasu nad tím, jak velkým darem je sám Pán a jak cenný je pro něj každý z nás...). Vložený materiál doprovázel páteční…

Tuto noc při adoraci...

Tuto noc prožijeme s dívkami na Božím Daru v adoraci. Je to poslední noc, zítra budou na závěr mše svaté vyslány domů, aby se samy staly darem pro druhé. Zde je "dopis", který naleznou před svatostánkem, každá adresovaný na své jméno. Boží Dar,…

Videa z CSA

VIDEA Z CSA v Kroměříži Během CSA jsem se dozvěděla, že nikdo oficiálně nenatáčí dění na pódiu a v přilehlém okolí. Jeden den přijela Maruška z TV NOE, ale jinak nic. Pro režijní skupinku jsem tedy začala natáčet aspoň poslední dva dny. K tomu jsem…

Být knihou Kristovou

Následující článek vznikl jako úvodník pro jedno z čísel Kroměřízku, novin Celostátního setkání animátorů v Kroměříži. Setkání skončilo, za pár hodin s několika dívkami vyrazím na Boží Dar na malou paulínskou jízdu. Až se pak vrátím, kromě běžných…

DVANÁCTERO OSMIČKY JUMP ML 2010

Poslední den jumpu náš klan sepsal, čím by šlo "vydeletovat" vše, co na jumpu prožil po návratu do běžné reality. Pak jsme si jako druhý krok napsali, jak tomu realisticky čelit. Nevím, nakolik to může oslovit někoho druhého, ale pokud si pod slovo…