Recept bl. Jakuba Alberiona, jak uchovávat Boží krásu, která se zračí v lidské osobě.

Je třeba se starat o celého člověka, nejen o duši nebo jen o tělo.

Oblékejte se do hábitu, který v sobě nese čistotu myšlenek, střídmost pohledů, umrtvení hmatu, hrdla, lenosti a citovosti. 

Omývejte své tělo od každé skvrny, kterou na vás snad zanechal uplynulý den:
- omývejte si čelo, aby vaše myšlenky byly čisté;
- omývejte si oči, aby vaše pohledy byly svaté a pozorné vidět Ježíše;
- omývejte dobře uši, aby byly otevřené Božímu slovu;
- omývejte dobře ústa a chrup, aby byly umrtveny a posvěceny vaše chutě a posvěcen váš jazyk ve všem, co vysloví; aby vždy, když otevřete ústa, bylo to kvůli Pánu. Neboť je třeba dávat pozor na to, co říkáme a kolik toho říkáme, tak jako lakomec hledí na to, kolik mincí vydává ze své peněženky;
- omývejte dobře vaše ruce, aby činily skutky Boží.