Myšlenka, kterou jsme "dostaly ke sv. Valentýnu": Pravá láska je vynalézavá. Pokud je v srdci oheň... vždy se najde dost způsobů a různých prostředků. Pravá láska je ta, která se projevuje v námaze každého dne pro apoštolát (vy si tam dosaďte studium, práci, vztahy všeobecně): vede k promýšlení, k akci, ke správné organizaci... Na prvního máje jsme nachystaly další výběr z meditací našeho zakladatele bl. Jakuba Alberiona.

To, co konáme, nemůže být jen minimum, bez vnitřní hodnoty. Pán poměří míru naší lásky k bližnímu a lásky k Bohu podle toho, jak byla určitá věc vykonána.

Chceme-li si ověřit, že naše láska k Bohu není jen iluzí, ale skutečností, máme k dispozici jakýsi metr: naši lásku k bližnímu.

Růst stále více v lásce k Bohu: drobné skutky, skrytá zřeknutí se, plodné ticho.

Máme dvě znamení opravdové lásky k Bohu: pokora a láska k utrpení. Ostatní znamení často neznamenají vůbec nic.

Láska otevírá oči. Kdo nemiluje, nic nepoznal... Lidé, kteří svatě milovali, kolik se toho naučili!

Podmínkou lásky je oběť. Je snadné doprovázet Ježíše až k poslední večeři. Ale na kalvárii byla jen Maria a Jan. Až sem je třeba dospět!

Pravá láska je vynalézavá. Pokud je v srdci oheň, vždy se najde dost způsobů a různých prostředků. Pravá láska je ta, která se projevuje v námaze každého dne pro apoštolát (ve studiu, v práci, ve vztazích): vede k promýšlení, k akci, ke správné organizaci...

 

Kde se miluje, nejsou těžkosti. A i když jsou, milují se i těžkosti.

 

Musíme se milovat lidsky. Ne v rámci ademické přednášky, ne v romantickém snění, ale velmi konkrétně! Mít v sobě navzájem zalíbení. To zahrnuje úctu a vylučuje opovržení bližním.

 

Usilujme o dobré myšlenky. Neexistuje láska projevovaná skrze skutky a slova, jestliže jí chybí láska ve způsobu myšlení.

 

Láska v nás přivádí každého k přijetí kříže a nemocí. A to z lásky k Bohu.

 

Láska se živí úctou k eucharistii: je to nádherná růže, která však potřebuje teplo, dobrou půdu a klima modlitby, a to získává právě skrze eucharistický život.

 

Láska je jako malta, která drží cihly pohromadě. Jestliže chybí tato základní věc, stavba se zhroutí.